Laddar...

Klimatneutral verksamhet

Stormberg har varit ett klimatneutralt företag sedan 2008.

Vår historia som ett hållbart företag fick på allvar fart då vi ingick ett samarbete med firman CO2focus (nu CEMAsys.com AS), som är ledande inom energi- och klimathandtering. Vi började med att utveckla en god strategi, då det första på dagordningen var att mäta klimat- och miljöpåverkan som hela Stormbergs värdekedja står för.

Genom att vi genomfört klimatredovisning över flera år, kan vi nu se att vårt klimatavtryck minskar stadigt. 2016 slutade det totala klimatavtrycket på 10 167 ton CO2. Detta är en minskning med 1795 ton från 2015, och under 2017 minskade vi med ytterligare 16% till 8.573 ton CO2.

 

Vår historia har precis börjat

Att vara klimatneutralt betyder att vi analyserar hela värdekedjan till våra kläder och jobbar systematiskt med att reducera det totala utsläppet av klimatgaser.

Vi jobbar stadigt mot en nollvision gällande vårt utsläpp, men idag måste vi fortfarande kompensera på andra sätt. Vi stöttar därför FN-certifierade klimatprojekt, vilket innebär att klimateffekten av alla Stormbergs aktiviteter blir samma som om den aldrig funnits. På detta sätt bidrar inte Stormbergs produkter till den globala uppvärmningen.

Kontinuerlig förbättring

Mätningarna har gett oss en god översikt över utsläpp och konsumtion, men det är specifika handlingar som gör skillnad. Detta har lett till omorganisering av företaget och finansiering av en mängd projekt.

Flera åtgärder har satts i verket för att reducera klimatpåverkan. Allt mer bambuviskos används i våra produkter, samt att återvunnet polyester tar mer och mer över efter vanlig polyester. Logistiken blir optimerad, vi använder oss inte av flyg vid varuleveranser och användning av förpackningsmaterial blir minimerat.

Under flera år stöttade vi utvecklingen av förnybar energi i Kina, där våra sports- och friluftskläder produceras. Från 2018 har vi också stöttat skogsbevaringsprojektet “April Sulamei”, som arbetar för att bevara regnskogen i Papua New Guneia.

Regnskogsbevaring i Papua New Guinea

Det FN-certifierade klimatprojektet som Stormberg stöttar är ett skogsbevaringsprojekt i Papua New Guinea som har för avsikt att ta vara på regnskogen. Detta är ett projekt som inte kunde realiseras utan finansiering genom FN-certifierade klimatprojekt.

Regnskogbevaring på Papua New Guinea

Klimakvotene fra Stormberg går til å finansiere et skoybevaringsprosjekt på Papua New Guinea som har til hensikt å bevare regnskog. Dette er et prosjekt som ikke ville blitt realisert uten finansiering via klimakvoter.

Klimaregnskap

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.