Bli med på vår julekalender🎅🏼 Nye premier hver dag!

Mine favoritter

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv

I Stormberg er vi opptatt av å se mennesker og gi alle en sjanse

Stormberg er en inkluderende arbeidslivsbedrift, såkalt IA-bedrift. Det innebærer blant annet at vi jobber målrettet for et lavt sykefravær og for å bidra til at mennesker som har problemer med å komme ut i arbeidslivet får jobb. Les mer om IA på regjeringens nettsider

25 % målet

Siden starten i 1998 har vi rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trivdes på skolen, flyktninger og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager. I Stormbergs Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv er det fastsatt et mål om at 25% av de som jobber i Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å komme ut i arbeidslivet.

Stormberg har hatt et mangeårig samarbeid med NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler i forhold til rekruttering av medarbeidere.

Stormbergs måte å praktisere inkludering i forhold til rekruttering, har gitt oss dyktige og lojale medarbeidere som har bidratt sterkt til at Stormberg har klart seg godt i konkurransen med sterke, internasjonale merkevarer. Det skal være både gøy, krevende og meningsfylt å jobbe i Stormberg.

I nyttårstalen fra 2014 trakk Erna Solberg frem Stormberg som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder rekruttering mennesker som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette er en anerkjennelse av vår rekrutteringspolicy som vi setter stor pris på. Les om nyttårstalen 2014 til Erna Solberg her.

Gi en mulighet


Inkluderende arbeidsliv handler ikke om å redusere en samfunnsbyrde. Inkluderende arbeidsliv handler om mennesker og om at den enkelte skal få mulighet til å bruke ressursene de har. For å få dette til må det både forenkles og tilrettelegges bedre på flere hold, men også avmystifisere hvordan det er å ha mennesker med hull i CV-en i arbeid. Les om ressurser på avveie på Stormbergbloggen

 

HMS-arbeidet


Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er en viktig del av samfunnsansvaret i Stormberg. Om våre medarbeidere sitter ved kontorpulten, plukker varer fra høye reoler eller jobber i butikken, så er fokus på helse, miljø og sikkerhet sentralt for trivsel, så vel som lavt sykefravær. Det er derfor viktig at vi følger gjeldende regler og forskrifter i tillegg til det kollektive ansvaret vi alle har for å gjøre arbeidsplassen til et sikkert og trivelig sted.

Stormberg er klassifisert i industrivernklasse 3. Det er den klassen for virksomheter med lavest risiko knyttet til arbeidet. Som hjelp til å holde styr på HMS-arbeidet har vi knyttet oss opp mot HMS-kontoret. HMS-Ansvarlig i Stormberg sørger for at det blir gitt nødvendig informasjon og opplæring. Vernerunder i de ulike delene av bedriften blir rutinemessig gjennomført for å se til at ting er i henhold til forskrifter. Kurs blir gitt til de som skal ha en spesiell funksjon i organisasjonen. Dette kan være brann, førstehjelp og annet.

Velg din butikk