Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Etisk handel

Etisk handel

- Ansvaret for de som produserer våre klær trumfer kortsiktige gevinster.

Turtøy og -utstyr fra Stormberg skal selges til lave priser – men ikke for enhver pris. Vi har et ansvar for at de som lager våre produkter ved fabrikker rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av.

 

Med fra starten

Joseph Ng eier og driver Best Asia Enterprises som ligger i Guangdong-provinsen i det sør-østlige Kina. Han har produsert turtøy for Stormberg helt fra starten av i 1998, og har tatt alle utfordringer vi har kommet med på strak arm.


– Samfunnsansvar er dessverre upløyd mark for de fleste kinesere, men jeg tror vi er på vei mot en utvikling hvor gjennomsiktighet, rettigheter og bærekraft blir stadig viktigere. Gjennom samarbeidet med Stormberg og andre vestlige virksomheter har jeg lært mye, og jeg tror at jeg både har fått mer lojale medarbeidere og fornøyde medarbeidere, sier Joseph.

I det kinesiske arbeidslivet står mangel på tillit mellom eier og medarbeidere sentralt. Joseph har brukt mye tid på å jobbe tettere sammen med medarbeiderne, og han tror også dette har gitt økt lønnsomhet.

– Det er helt avgjørende for kinesiske virksomheter å tilpasse seg en ny måte å jobbe og å drive på. På generell basis er det i dag mindre korrupsjon, færre arbeidskonflikter og mer fokus på helheten. For egen del er min virksomhet blitt bedre på alle måter, og vi står mye sterkere i den globale konkurransen fordi vi ligger i førersetet og har klart å tilpasse oss en ny virkelighet hvor det er mer enn bunnlinja som teller. Men nå har vi en konkurransefordel i tiden fremover, hvor vi vet at stadig flere etterspør forhold rundt fabrikken og produksjonen vår. Dette er en positiv spiral som vil gi store endringer i hele den globale handelen på sikt, Joseph.

 

Policy for bærekraftig forretningspraksis

En bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vårt mål er å bruke vår innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere. Vi har derfor utarbeidet en policy for egen virksomhet som sammen med vårt verdigrunnlag danner grunnlaget for dette arbeidet. Se Stormbergs policy for bærekraftig forretningspraksis her. 

Code of Conduct

I Stormberg har vi strenge krav til alle som produserer varer for oss. Alle leverandører som produserer varer for oss må skrive under på at de vil følge våre etiske retningslinjer, Code of Conduct. Du kan lese hele Stormbergs Code of Conduct her.

Fabrikker

Som første sports- og tekstilmerkevare i Norge offentliggjorde vi navnene på fabrikkene som produserer våre varer i 2005. Vi ønsker å bidra til åpenhet på et område som tidligere har vært lukket for norske forbrukere. Vi krever også at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt på alle fabrikker som produserer for Stormberg og vi krever fullt innsyn. Se våre fabrikklister og les om fabrikkkontroller

Etisk Handel

Stormberg ble i september 2002 Norges første sports- og tekstilmerkevare som ble tatt opp som medlem av Etisk Handel (EH). Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke kompetansen innenfor området etisk handel, styrke vårt etiske og sosiale engasjement og kunne gjennomføre forbedringer i leverandørkjeden.

 

Global Compact

Stormberg ble i juni 2009 tatt opp som medlem i FNs initiativ Global Compact. Dette er et engasjement som forplikter virksomheten i forhold til både menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Les om vårt medlemskap i Global Compact

Dyreetikk

I Stormberg stiller vi strenge krav om dyrehold til alle våre produsenter. Dyremishandling skal ikke under noen omstendigheter forekomme. Les mer om Stormbergs dyreetikk her.