ALLE varer i nettbutikken - MAX 499,- 💥
Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Etisk handel

Etisk handel

- Ansvaret for de som produserer våre klær trumfer kortsiktige gevinster.

Turtøy og -utstyr fra Stormberg skal selges til lave priser – men ikke for enhver pris. Vi har et ansvar for at de som lager våre produkter ved fabrikker rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av.

 

Med fra starten

Joseph Ng eier og driver Best Asia Enterprises som ligger i Guangdong-provinsen i det sør-østlige Kina. Han har produsert turtøy for Stormberg helt fra starten av i 1998, og har tatt alle utfordringer vi har kommet med på strak arm.


– Samfunnsansvar er dessverre upløyd mark for de fleste kinesere, men jeg tror vi er på vei mot en utvikling hvor gjennomsiktighet, rettigheter og bærekraft blir stadig viktigere. Gjennom samarbeidet med Stormberg og andre vestlige virksomheter har jeg lært mye, og jeg tror at jeg både har fått mer lojale medarbeidere og fornøyde medarbeidere, sier Joseph.

I det kinesiske arbeidslivet står mangel på tillit mellom eier og medarbeidere sentralt. Joseph har brukt mye tid på å jobbe tettere sammen med medarbeiderne, og han tror også dette har gitt økt lønnsomhet.

– Det er helt avgjørende for kinesiske virksomheter å tilpasse seg en ny måte å jobbe og å drive på. På generell basis er det i dag mindre korrupsjon, færre arbeidskonflikter og mer fokus på helheten. For egen del er min virksomhet blitt bedre på alle måter, og vi står mye sterkere i den globale konkurransen fordi vi ligger i førersetet og har klart å tilpasse oss en ny virkelighet hvor det er mer enn bunnlinja som teller. Men nå har vi en konkurransefordel i tiden fremover, hvor vi vet at stadig flere etterspør forhold rundt fabrikken og produksjonen vår. Dette er en positiv spiral som vil gi store endringer i hele den globale handelen på sikt, Joseph.

 

Mennesker bak klærne

I Stormberg er vi opptatt av å se mennesket, i alle ledd av vår foretning. I tillegg til et viktig og nødvendig fokus på gode arbeidsforhold, jevnlige fabrikkinspesjoner og lønnsundersøkelser erfarer vi at de sterke og opprikte historiene kommer i direkte dialog med fabrikkarbeiderne selv. Zhang Changpu har i over 15 år jobbet med å sy klær på kinesiske tekstilfabrikker. Idag kan han fortelle om gode arbeidsforhold, en lønn han kan leve av og tid til familien. Slik har det derimot ikke alltid vært.
Les hele saken her.

 

Policy for bærekraftig forretningspraksis

En bærekraftig forretningspraksis er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vårt mål er å bruke vår innflytelse til å arbeide for respekt for menneskerettigheter, etisk handel og bærekraftige produksjonsprosesser, både i selskapet og overfor våre forretningspartnere. Vi har derfor utarbeidet en policy for egen virksomhet som sammen med vårt verdigrunnlag danner grunnlaget for dette arbeidet.

Etisk Handel

Stormberg ble i september 2002 Norges første sports- og tekstilmerkevare som ble tatt opp som medlem av Etisk Handel Norge (EH). Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke kompetansen innenfor området etisk handel, styrke vårt etiske og sosiale engasjement og kunne gjennomføre forbedringer i leverandørkjeden. Her kan du lese om nyttige erfaringer vi har gjort oss i de mer enn 20 årene som har gått siden vi ble medlem av Etisk Handel Norge. 

Code of Conduct

I Stormberg har vi strenge krav til alle som produserer varer for oss. Alle leverandører som produserer varer for oss må skrive under på at de vil følge våre etiske retningslinjer, Code of Conduct. Du kan lese hele Stormbergs Code of Conduct her.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven skal fremme norske virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og sikre allmenheten til gang til informasjon. En viktig del av åpenhetsloven er aktsomhetsvurderinger – en risikobasert tilnærming potensielle utfordringer i norske virksomheters leverandørkjede. Les om Stormbergs arbeid knyttet til Åpenhetsloven.

Fabrikker

Som første sports- og tekstilmerkevare i Norge offentliggjorde vi navnene på fabrikkene som produserer våre varer i 2005. Vi ønsker å bidra til åpenhet på et område som tidligere har vært lukket for norske forbrukere. Vi krever også at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt på alle fabrikker som produserer for Stormberg og vi krever fullt innsyn. Se våre fabrikklister og les om fabrikkkontroller

Dyreetikk

I Stormberg stiller vi strenge krav om dyrehold til alle våre produsenter. Dyremishandling skal ikke under noen omstendigheter forekomme. Les mer om Stormbergs dyreetikk her.

Bærekraftsrapport

Stormberg avgir årlig en rapport for Bærekraftig forretningspraksis til Etisk Handel Norge.

Turtøy, sko og turutstyr fra Stormberg skal selges til lave priser – men ikke for enhver pris. Vi har et ansvar for at de som lager Stormbergs produkter ved fabrikker rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Gjennom vårt medlemskap i Etisk handel Norge ønsker vi å videreføre vårt engasjementet for økt åpenhet knyttet til produksjon i lavkostland, for grunnleggende menneskerettigheter og for bedrede arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede, og på denne måten bidra til en mer bærekraftig utvikling.
Bærekraftsrapporten gir en årlig status for vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår leverandørkjede.