Bli med på vår julekalender🎅🏼 Nye premier hver dag!

Mine favoritter

Klima og miljø

Klima og miljø

I Stormberg er vi opptatt av å ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling. Derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten.

100% klimakompensert

Siden 2008 har vi ført klimaregnskap og kompensert for hele virksomheten og alle våre produkters klimagassutslipp. Vi jobber stadig mot en nullvisjon, og ser at utslippene våre går nedover for hvert år, men frem til vi er helt fri for klimagassutslipp vil vi kompensere for hvert eneste produkt gjennom godkjente klimakvoteprosjekt. Vi kompenserer for hele livsløpet til alle våre produkter, både når det gjelder produksjon, transport og bruk.

Les mer om Stormbergs klimaregnskap her

Trygg bruk av kjemikalier

Vi ønsker å skåne naturen så mye som mulig, og vil hverken at fabrikkarbeiderne i Kina eller våre Kunder skal bli utsatt for skadelige kjemikalier. Derfor setter vi store krav til oss selv, våre produkter og leverandører, og jobber kontinuerlig for å finne alternativer som kan føre oss nærmere morgendagens krav.

Les mer om våre krav til trygg kjemikaliebruk.

Natur og biologisk mangfold

I Stormberg er vi brennende opptatt av å bevare naturen og det biologiske mangfoldet. Det er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling, og vi ønsker at kommende generasjoner skal kunne få like flotte naturopplevelser som det vi kan. Derfor støtter vi WWF Verdens Naturfond sitt arbeid for å bevare naturmangfoldet.

Les mer om vårt samarbeid med WWF Norge

Pant dine brukte Stormberg-klær

Bruker du ikke Stormbergplagget ditt lenger? Ikke kast det! Andre kan få nytte og glede av det, og du får en pantelapp til å handle nytt. Vi har hatt panteordning på alt brukt Stormbergtøy siden 2007.

Les mer om panteordningen på brukt turtøy her

Plastløftet

Stormberg har tatt plastløftet i regi av Grønt punkt Norge. Det vil si at vi forplikter oss til å unngå unødvendig bruk av plast, jobbe for å øke bruken av resirkulert plast og designe for gjenvinning.

Les om Plastløftet på Grønt Punkts sider

Mikroplast

Mikroplast er en utfordring vi tar på største alvor og vi har lenge jobbet for å finne gode løsninger på mirkoplast-utfordringen. Det vil vi fortsett med.

Les mer om vårt arbeid for å forhindre mikroplastfibre på avveie

Resirkulerte materialer

Vi utvikler stadig nye produkter av resirkulerte materialer. I stedet for å bruke av jordens ikke-fornybare ressurser, bidrar resirkulering av materialer til absorbering av CO2 og redusering av klimautslipp.

Les mer om våre resirkulerte materialer her

Grønt punkt

Stormberg er medlem i Grønt Punkt Norge og tar ansvar for at all emballasje som brukes til våre produkter blir forsvarlig gjenvunnet. Dette inkluderer også det som pakkes fra produsentene i Kina.

Les mer på Grønt Punkt sine nettsider

Sustainable Brand Index

Stormberg ble både i 2019, 2020 og i 2021 kåret til tekstilbransjens mest bærekraftige selskap. Sustainable Brand Index er Europas største merkevarestudie på bærekraft og har blitt gjennomført årlig i Norge siden 2013. Stormberg har alle årene vært rangert blant topp ti i Norge. Tre år på rad ble Stormberg kåret til Norges mest bærekraftige selskap. Les mer på Sustainable Brand Index sine nettsider.

Velg din butikk