ALLE varer i nettbutikken - MAX 499,- 💥
Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Klimaregnskap

Reduserte utslipp

Stormberg har siden 2008 ført klimaregnskap for å måle våre produkters klimagassutslipp og for å identifisere måter å redusere klimafotavtrykket.

Stormberg utvikler klær, sko og utstyr spesielt beregnet for bruk i naturen. Vi har helt siden oppstarten i 1998 vært bevisst på å ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling, både knyttet til selve produktene, produksjonen og transport.

I 2008 inngikk vi et samarbeid med firmaet CO2focus (nå CEMAsys.com AS), som er ledende på energi- og klimaledelse. Vi startet med å utvikle en god strategi, hvor det første på agendaen var å måle klima- og miljøpåvirkningen hele Stormbergs verdikjede står for.

Vi jobber aktivt for å redusere klimagassutslippene både knyttet til våre produkter og selve virksomheten. Som det fremgår av klimaregnskapene som årlig er avgitt siden 2008, er Stormbergs klimagassutslipp betydelig redusert gjennom de siste ti årene.

Kontinuerlig forbedring

Målingene som gjennomføres i forbindelse med klimaregnskapene, har gitt oss god oversikt over utslipp og forbruk, men det er konkrete handlinger som utgjør en forskjell. Bærekraftsengasjementet har ført til en rekke endringer i Stormbergs måte å drive på.

Flere tiltak har blitt iverksatt for å redusere klimafotavtrykket. Vi har økt andelen resirkulerte materialer, vi har tatt i bruk materialer som har et lavere klimafotavtrykk enn materialer vi brukte tidligere, logistikken er blitt optimalisert, vi benytter ikke fly til vareleveranser og bruken av emballasje er minimalisert for å nevne noe.

Vi har fortsatt et langt stykke igjen. Bærekraftsarbeid dreier seg om kontinuerlige forbedringer. Både små og store tiltak kan bidra og føre oss i en mer bærekraftig retning.

Planting av mangrovetrær i Myanmar

Som en del av vårt bærekraftsarbeid har vi gjennom Heyerdahl Climate Parks finansiert planting av mer enn 80.000 Mangrovetrær. Trær som år etter år fanger opp klimagasser fra luften.

Mangrovetrær samler opp til fem ganger mer CO₂ enn andre trær, og lagrer det meste i bakken.