Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Klimakompensert virksomhet

Kompensering av utslipp

Stormberg har i perioden 2008-2021 kompensert for alle utslipp av klimagasser knyttet til hele virksomheten og alle våre produkter.

Vår historie som en bærekraftig virksomhet skjøt for alvor fart da vi inngikk et samarbeid med firmaet CO2focus (nå CEMAsys.com AS), som er ledende på energi- og klimaledelse. Vi startet med å utvikle en god strategi, hvor det første på agendaen var å måle klima- og miljøpåvirkningen hele Stormbergs verdikjede står for.

Ved føring av klimaregnskap over flere år, kan vi nå se at klimafotavtrykket vårt stadig reduseres. I 2016 endte det totale klimafotavtrykket på 10.167 tonn CO2, og i 2017 gikk vi ytterligere 16 % ned til 8.573 tonn CO2. I 2021 var Stormbergs totale utslipp på 5.814 tonn CO₂.

Vår historie har bare så vidt begynt

Å være klimakompensert vil si at vi årlig analyserer hele verdikjeden til klærne våre og jobber systematisk med å redusere det totale utslippet av klimagasser.

Vi jobber stadig mot en nullvisjon for vårt utslipp, men må for øyeblikket kompensere på andre måter. Gjennom årene har Stormberg støttet flere FN godkjente klimakvoteprosjekt. Fra 2019 har vi kompensert gjennom prosjektet Heyerdahl Climate Parks, med planting av mer enn 80.000 Mangrovetrær i Myanmar mellom 2019 og 2021. På den måten nøytraliseres alle Stormbergs aktiviteter, og klimaeffekten blir den samme som om virksomheten ikke hadde funnet sted.

 

Kontinuerlig forbedring

Målingene har gitt oss god oversikt over utslipp og forbruk, men det er konkrete handlinger som utgjør en forskjell. Dette har ført omstilling av egen bedrift og finansiering av en rekke prosjekter. Flere tiltak har blitt iverksatt for å redusere klimafotavtrykket. Logistikken er blitt optimalisert, vi benytter ikke fly til vareleveranser, og bruk av emballasje er minimalisert.

Planting av mangrovetrær i Myanmar

Stormberg kompenserer for klimagassutslipp gjennom "Thor Heyerdahl Climate Park" som finansierer planting av mangrovetrær i Myanmar. Dette er et prosjekt som ikke ville blitt realisert uten finansiering via klimakvoter.