Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Klimakvoteprosjekt

Mangrovetrær i Myanmar

Restaurering av tapt mangroveskog er et viktig bidrag til å styrke naturens egen evne til å skape klimabalanse. Klimakvotene fra Stormberg går til prosjektet “Thor Heyerdahl Climate Parks”, som jobber med å bevare og plante mangrovetrær i Myanmar.

Mangrovetrær samler opp til fem ganger mer CO₂ enn andre trær, og lagrer det meste i bakken. Samtidig forsvinner mangroveskogene tre ganger raskere enn regnskoger, og er utrydningstruet i flere land. Bare 16% av den opprinnelige mangroveskogen er igjen i Myanmars sårbare deltaregion.

Naturens egen metode er det mest kostnadseffektive tiltaket i klimakampen. Restaurering av tapt mangroveskog er et viktig bidrag til å styrke naturens egen evne til å skape klimabalanse.

Thor Heyerdahl Climate Parks

Thor Heyerdahl Climate Parks bidrar til å oppfylle en rekke av FNs bærekraftsmål. Parken jobber med utgangspunkt i FNs Parisavtale og FNs mål om bærekraftig utvikling, i nært samarbeid med lokalsamfunn og Pathein University.

Målet til “Thor Heyerdahl Climate Parks” er å fullføre planting av 300 millioner trær og biologisk fange og lagre over 150 millioner tonn av CO2 innen 2023.

Thor Heyerdahl Climate Parks drives av organisasjoen, Worldview International Foundation (Wif). Parkene har fått navnet sitt til ære for den kjente norske oppdageren, forfatteren og miljøforkjemperen, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl var blant de første i verden til å øke bevisstheten rundt klimaendringer og han aksjonerte sterkt for reduksjon av klimagasser. Han var aktiv i Worldview International Foundation (Wif), der han også var første visepresident.

 

Stormberg kompenserer for hele virksomhetens klimagassutslipp gjennom planting av mangrovetrær i Myanmar. Gjennom å årlig analysere hele verdikjeden til klærne vi produserer, fra produksjon til bruk, finner vi virksomhetens totale klimagassutslipp. Dette kompenseres med planting av trær som fanger opp Co2 tilsvarende våre utslipp. Planting av mangrovetrær i Thor Heyerdahls Climate Parks bidrar til at klimafotavtrykket til Stormbergs virksomhet blir slettet. På den måten blir som om virksomheten ikke skulle funnet sted.

I 2019 og 2020 har Stormberg plantet nærmere 60.000 mangrovetrær, tilsvarende et område på 24 hektar (240 mål) i Myanmar. Se klimasertifikat for 2019 og 2020 her.

Bærekraftig lokalsamfunn

Å utvikle mangrovene handler om mer enn CO₂. I et av verdens fattigste land skaper parken arbeidsplasser og grunnlag for lokalt næringsliv. Mangrovene øker fiskebestanden med opptil 50 % og gir befolkningen mat. Mangrovene skjermer også for sykloner, tsunamier og annet ekstremvær, samtidig som den begrenser økning av havnivået i kystområder.

Å skape et bærekraftig mangrovemiljø innebærer også å ta ansvar for områdene rundt mangrovene. Derfor jobber parken for å bevare de rike korallrevene, engene av sjøgress og deres sjøskilpadder, sjøkuer og andre utrydningstruede arter som lever i og rundt mangrovene.

Av alle trær på planeten er Mangroven det eneste treet som vokser i saltvann. Det kompliserte økosystemet i mangrovene skjuler en næringskjede fra plankton til gytende rovfisk. Men der produseres også sjøtang for næringsmidler, skjell, og ikke minst høstes det honning og kokosnøtter fra palmearter som kan overleve i saltholdig vann. I tråd med den helhetlige tenkningen bak klimaparkene, utvikler Heyerdahl Climate Parks også strømnett i området for å hindre at trærne i parken blir benyttet til trekull.

Å redde mangrovene er nødvendig både for lokalsamfunn og for det globale fellesskapet.