Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Kjemikaliebruk

Kjemikalier i stormberg

Kjemikalier

Vi ønsker å skåne naturen så mye som mulig, og vil hverken at fabrikkarbeiderne i Kina eller våre Kunder skal bli utsatt for skadelige kjemikalier. Derfor setter vi strenge krav til kjemikaliebruk.

I Stormberg jobber vi aktivt for å unngå at giftige og skadelige miljøgifter brukes i våre produkter. Det gjelder også giftige eller allergifremkallende farge- eller konserveringsmidler og tungmetaller.

Stormberg stiller strenge kjemikaliekrav til produsentene og fabrikkene som lager Stormbergs produkter. Produsentene våre er forpliktet til å følge det internasjonale loververket og Stormbergs strenge kjemikalieliste. Produsentene må forholde seg til stikkprøver som blir laboratorietestet for å dokumentere at det ferdige produktet er laget i samsvar med krav til kjemikaliebruk.

Vi ønsker at produksjon av våre produkter skal være mest mulig skånsom både når det gjelder natur og miljø, og når det gjelder de som bruker våre produkter og vi jobber kontinuerlig for å finne alternativer som kan føre oss nærmere morgendagens krav.

Sammen med leverandører og forskningsmiljøer søker vi aktivt ny kunnskap og gode alternativer som kan ytterligere redusere bruken av giftige og skadelige miljøgifter.

Stormberg er medlem av Kjemikaliegruppen, Swereas tekstilgruppe og har derfor tilgang på de siste oppdateringer og det fremste fagmiljøet på området. Kjemikaliegruppen jobber for å formidle lovkrav og relevant informasjon. De gir oss også tilgang på flere verktøy og rådgivning som hjelper oss på et komplisert og vanskelig felt.

Fluorkarboner

I Stormberg jobber vi systematisk med utfasing av fluor i alle våre produkter. Vi har lenge forbudt høyfluorerte stoffer slik som PFOA, PFOS og andre relaterte stoffer i våre produkter. Vi tester jevnlig våre klær ved uavhengige laboratorier for å kontrollere at dette overholdes av våre leverandører.

Fra og med 2019 har vår produksjon foregått uten bruk av impregnering som er bygd på fluorkjemi.

Det vil alltid være en fare for at produkter som ikke er tilsatt fluorstoffer likevel inneholder spor av det. Dette pga fluorstoffenes kontaminerende egenskaper. Fluorkarboner kan smitte gjennom vind, vann og luft, og det er derfor dessverre ingen som i dag kan garantere produkter helt fri for fluor.

I Stormberg er vi også opptatt av at alternativer vi tar i bruk skal være bedre og mer bærekraftige. På mange områder har ikke forskningen på alternativer til fluorstoffer kommet langt nok, og det er en fare for at alternativer som kommer på markedet ikke er bedre for hverken mennesker eller miljø. Derfor har vi alliert oss med et av Nordens fremste forskningsmiljø på dette feltet, og følger tett med på utviklingen.