Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Fabrikkoversikt og kontroller

Fabrikkoversikt og kontroller

Som første sports- og tekstilmerkevare i Norge har Stormberg fra 2005 offentliggjort navnene på fabrikkene som produserer klær for oss.

Stormberg ønsker å bidra til åpenhet på et område som har stor betydning for både fabrikkarbeiderne og våre Kunder.

Fabrikkoversikt

Fabrikkoversikten som ligger ute inneholder blant annet fabrikkens navn og adresse, kontaktperson, antall arbeidere samt en evaluering av i hvilken grad fabrikken oppfyller Stormbergs etiske retningslinjer.

Som første klesprodusent i Norge offentliggjorde vi navnene på fabrikkene som produserer klær for oss. Vi har også lagt ut kontroller som er gjennomført ved fabrikkene vi handler med helt tilbake til 2004. Dette er for at folk selv skal kunne se at de ikke kjøper varer som er laget ved fabrikker der mennesker blir utnyttet på en eller annen måte. Stormberg ønsker å bidra til åpenhet på et område som ofte er lukket for norske forbrukere.

Oversikt over hovedleverandører

Listen kan lastes ned her: Fabrikkoversikt

Fabrikkontroll

Arbeidsforholdene på fabrikkene som Stormberg handler med, er gode i kinesisk målestokk, men i forhold til Stormbergs egne strenge etiske retningslinjer er det fortsatt forhold som må forbedres.

Som et ledd i arbeidet med å kartlegge forbedringsområdene på de fabrikkene vi samarbeider med, gjennomfører vi inspeksjoner av fabrikkene med ujevne mellomrom. I tillegg har vi engasjert eksterne samarbeidspartnere for å foreta uanmeldte kontroller. For å få en bedre oversikt over forholdene på fabrikkene har alle fabrikker fått tilsendt en Factory Profile (utarbeidet av IEH), hvor de må svare på mange spørsmål angående fabrikken, arbeiderne og forholdene ellers. Denne gir oss et grunnlag for hvordan vi kan følge opp hver enkelt fabrikk, og hva vi bør legge ekstra merke til ved kontroller og inspeksjoner.

I tillegg har kontrollørene også en observasjonsliste de går igjennom, og de foretar intervju med arbeidere på deres eget språk, både på fabrikkene og der de bor, slik at de skal få mest mulig oppriktige svar.

Stormberg inngikk i 2004 et samarbeid med Chen Wei om å gjennomføre delvis uanmeldte kontroller på utvalgte fabrikker i Kina. Chen Wei er norsk-kineser og snakker flytende mandarin. Det gjør han i stand til å snakke med arbeiderne på fabrikker, og ikke bare med ledelsen. Til vanlig jobber Chen Wei for LO. Der har han spesielt ansvar for handel med Kina, og han har derfor god kjennskap til kulturen og utviklingen i landet. Høsten 2004 gjennomførte Chen Wei de første inspeksjonene. Siden har det blitt gjennomført årlige kontroller. Kontrollene har til nå ikke avdekket noen graverende brudd på Stormbergs Codes of Conduct, men har likevel funnet viktige forhold som vi har måtte forbedre, både på de aktuelle fabrikkene og på egne rutiner. Ved behov blir dette fulgt opp på både påfølgende anmeldte og uanmeldte kontroller.

Rapportene kan leses i sin helhet nedenfor.

Rapporten for 2008
Rapporten for 2009
Rapporten for 2010
Rapporten for 2011
Rapporten for 2012
Rapporten for 2013
Rapporten for 2014
Rapporten for 2015
Rapporten for 2016
Rapporten for 2017
Rapporten for 2019

2020: Inspeksjoner ikke foretatt grunnet innreiserestriksjoner, COVID-19
2021: Inspeksjoner ikke foretatt grunnet innreiserestriksjoner, COVID-19
2022: Inspeksjoner ikke foretatt grunnet innreiserestriksjoner, COVID-19

Vi er opptatt av å betale en rettferdig pris for produktene, slik at fabrikkeierne skal kunne betale sine arbeidere en rettferdig lønn. For at våre produsenter skal kunne oppfylle våre etiske retningslinjer må vi betale nok til at de klarer å gjennomføre det. Stormberg har som mål at arbeidere som jobber på fabrikker som produserer klær for oss, skal ha levelønn, men siden vi ikke eier fabrikkene selv kan vi ikke diktere lønnsnivået.

Fra år til år har Stormberg økt prisen vi betaler for produksjonen av varer. Rapportering fra fabrikkene vi handler med viser at de ligger godt over minstelønnsnivåene i landet. Likevel ser vi av inspeksjonsrapportene at det på enkelte fabrikker ikke øker så mye som forventet. Dette kan delvis forklares med endrede valutaforhold, økte råvarekostnader for fabrikkeierne, økte kostnader for fabrikkeierne knyttet til arbeidstakerforsikring og -velferd osv. Summen av undersøkelser og rapporter fra de siste årene viser at pilen går i riktig retning.

Vi er opptatt av langvarige leverandørforhold der vi jobber sammen med våre leverandører for å bedre forhold på fabrikkene.