Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Fabrikkoversikt og kontroller

Fabrikkoversikt og kontroller

Som første sports- og tekstilmerkevare i Norge har Stormberg fra 2005 offentliggjort navnene på fabrikkene som produserer klær for oss.

Stormberg ønsker å bidra til åpenhet på et område som har stor betydning for både fabrikkarbeiderne og våre Kunder.

Fabrikkoversikt

Stormberg har åpne fabrikklister slik at alle som måtte ønske det, kan se hvilke fabrikker som produkserer klær, sko og turutstyr for Stormberg. Fabrikkoversikten inneholder blant annet fabrikkens navn og adresse, land og hvorvidt fabrikken har akseptert Stormbergs etiske retningslinjer (Codes of Conduct).

Som første klesprodusent i Norge offentliggjorde Stormberg i 2005 navnene på fabrikkene som produserer for oss. Også kontrollrapportene vi har mottatt etter eksterne inspeksjoner som er foretatt på fabrikker vi samarbeider med, er offentliggjort på våre hjemmesider. Dette bidrar til at Stormbergs interessenter og kunder får ytterligere informasjon om hvordan vi jobber for å bidra til bedrede arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Stormberg ønsker å bidra til åpenhet på et område som ofte er lukket for norske forbrukere. Åpenhet er etter vår erfaring et viktig virkemiddel i forbedringsarbeidet.

Oversikt over hovedleverandører

Listen kan lastes ned her: Fabrikkoversikt

Fabrikkontroll

Arbeidsforholdene på fabrikkene som Stormberg handler med, er gode i kinesisk målestokk, men i forhold til Stormbergs egne strenge etiske retningslinjer er det fortsatt forhold som kan forbedres.

Som et ledd i arbeidet med å kartlegge forbedringsområdene på de fabrikkene vi samarbeider med, gjennomfører vi selv inspeksjoner og besøk av fabrikkene med ujevne mellomrom. I tillegg har vi engasjert ekstern samarbeidsparter for å foreta uanmeldte kontroller.

Ved inspeksjon på fabrikkene gjennomgås en enkel observasjonsliste. I tillegg foretas intervju med arbeidere på deres eget språk, både på fabrikkene og der de bor, slik at de skal få mest mulig oppriktige svar.

Stormberg inngikk i 2004 et samarbeid med Chen Wei om å gjennomføre delvis uanmeldte kontroller på utvalgte fabrikker i Kina. Chen Wei er norsk-kineser og snakker flytende mandarin. Det gjør han i stand til å snakke med arbeiderne på fabrikker, og ikke bare med ledelsen. Til vanlig jobber Chen Wei for LO. Der har han spesielt ansvar for handel med Kina, og han har derfor god kjennskap til kulturen og utviklingen i landet.

Høsten 2004 gjennomførte Chen Wei de første inspeksjonene. Siden har det blitt gjennomført årlige kontroller (med unntak under Covid-årene). Kontrollene har ikke avdekket graverende brudd på Stormbergs Codes of Conduct, men det er identifisert forbedringsforhold, både på de aktuelle fabrikkene og på egne rutiner. Ved behov blir dette fulgt opp på både påfølgende anmeldte og uanmeldte kontroller.

Rapportene kan leses i sin helhet nedenfor.

Rapporten for 2008
Rapporten for 2009
Rapporten for 2010
Rapporten for 2011
Rapporten for 2012
Rapporten for 2013
Rapporten for 2014
Rapporten for 2015
Rapporten for 2016
Rapporten for 2017
Rapporten for 2019

2020: Inspeksjoner ikke foretatt grunnet innreiserestriksjoner, COVID-19
2021: Inspeksjoner ikke foretatt grunnet innreiserestriksjoner, COVID-19
2022: Inspeksjoner ikke foretatt grunnet innreiserestriksjoner, COVID-19

Vi er opptatt av å betale en rettferdig pris for produktene, slik at fabrikkeierne skal kunne betale sine arbeidere en rettferdig lønn. For at våre produsenter skal kunne oppfylle våre etiske retningslinjer, må vi gi de mulighet til å oppfylle kravene gjennom prisen vi betaler for produksjonen.

Stormberg har som mål at arbeidere som jobber på fabrikker som produserer klær for oss, skal ha levelønn. Levelønn skal dekke grunnleggende levekostnader der man bor, slik som mat, husly, utdannelse, helsetjenester, klær, transport og sparing.

Stormberg gjennomfører årlig en lønnsundersøkelse på fabrikkene som produserer for Stormberg. Lønnsundersøkelsene har de siste årene vist at den gjennomsnittlige lønnen på samarbeidende fabrikker, ligger på omtrent det dobbelte av de myndighetsfastesatte minstelønnsnivåene.

I Stormberg er vi opptatt av langvarige samarbeidsforhold der vi jobber sammen med våre leverandører for å bedre forhold på fabrikkene. Gode relasjoner og langvarig samarbeid gir et bedre grunnlag for å kunne forbedre arbeidsforholdene i vår leverandørkjede.