Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Mangfold - unike sammen

Mangfold - unike sammen

Stormberg består av et mangfold av mennesker.
Det mangfoldet styrker oss, og løfter organisasjonen videre mot 100 års målet vårt.

En virksomhet dreier seg først og fremst om mennesker. Stormberg er alle menneskene som jobber i virksomheten – dedikerte ansatte som er stolte av og lojale mot verdigrunnlaget vårt; bærekraft, inkludering og innovasjon.


Mangfold

I Stormberg jobber omlag 250 medarbeidere. Noen har år med rus og kriminalitet bak seg, andre har høy utdanning og mange år med skole. Vi har medarbeidere som har opplevd å stå utenfor arbeidslivet fordi de har vært fysisk eller psykisk syke, og vi har medarbeidere som har opplevd å være ettertraktet på jobbmarkedet. Vi har noen som har reist jorda rundt for å oppleve, mens andre har reist fra alt de eide på flukt fra sine hjemland.

Sammen utgjør vi et fellesskap og et mangfold. Et mangfold som styrker oss – både som enkeltmennesker og som virksomhet.

Inkluderende arbeidsliv

Siden starten i 1998 har vi rekruttert en fast andel av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, blant annet mennesker med rusproblemer, tidligere straffedømte, unge menneskers om ikke har trivdes på skolen, flyktninger og mennesker med psykiske- eller fysiske helseplager. I Stormbergs Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv er det fastsatt et mål om at 25% av de som jobber i Stormberg skal være mennesker som har hatt problemer med å få arbeid. Les mer om inkluderende arbeidsliv i Stormberg.

Kvinner i ledelsen

I Stormberg har vi mange kvinner i lederstillinger og nøkkelposisjoner. Blant annet er daglig leder, kommunikasjonssjef, designsjef, e-commerce-sjef og økonomisjef kvinner.

I Stormbergs ledergruppe er like mange kvinner som menn, og i Stormbergstyret er det 60% kvinner og 40% menn.

Mangfoldet styrker og utfordrer oss

Det sies at like barn leker best, men det er av ulikheter vi lærer og utvikler oss mest.

Mangfold og inkludering har alltid vært en del av Stormbergs DNA. I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet. Et mangfold av ansatte gir oss flere perspektiver og ulike strenger å spille på. Ulike perspektiv dytter oss raskere fremover.

I handlingsplanen vi jobber med nå har vi fokus på ulike mangfoldstyper; kjønn, kultur og identitet, alder og funksjonsnivå. Den ferden og målsettingene vil vi dele gjennom både nettside og blogg fremover. Vi skal sette klare mål for vårt mangfoldsarbeid, fordi vi vet det gir økt innovasjon, vekst og støtter opp om bærekraftsmålene våre.