og få velkomstrabatt på 15 % tilsendt

Mine favoritter

Mangfold - unike sammen

Mangfold – unike sammen

Stormberg består av et mangfold av mennesker. Det mangfoldet styrker oss, og løfter organisasjonen videre mot 100 års målet vårt.

En virksomhet dreier seg først og fremst om mennesker. Stormberg er alle menneskene som jobber i virksomheten – dedikerte ansatte som er stolte av og lojale mot verdigrunnlaget vårt; bærekraft, inkludering og innovasjon.


Mangfold

I Stormberg jobber omlag 250 medarbeidere. Noen har år med rus og kriminalitet bak seg, andre har høy utdanning og mange år med skole. Vi har medarbeidere som har opplevd å stå utenfor arbeidslivet fordi de har vært fysisk eller psykisk syke, og vi har medarbeidere som har opplevd å være ettertraktet på jobbmarkedet. Vi har noen som har reist jorda rundt for å oppleve, mens andre har reist fra alt de eide på flukt fra sine hjemland.

Sammen utgjør vi et fellesskap og et mangfold. Et mangfold som styrker oss – både som enkeltmennesker og som virksomhet.

Mangfoldet styrker og utfordrer oss

Det sies at like barn leker best, men det er av ulikheter vi lærer og utvikler oss mest.

Mangfold og inkludering har alltid vært en del av Stormbergs DNA. I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet. Et mangfold av ansatte gir oss flere perspektiver og ulike strenger å spille på. Ulike perspektiv dytter oss raskere fremover.

I handlingsplanen vi jobber med nå har vi fokus på ulike mangfoldstyper; kjønn, kultur og identitet, alder og funksjonsnivå. Den ferden og målsettingene vil vi dele gjennom både nettside og blogg fremover. Vi skal sette klare mål for vårt mangfoldsarbeid, fordi vi vet det gir økt innovasjon, vekst og støtter opp om bærekraftsmålene våre.

Velg din butikk