Laddar...

Hållbarhet

Hos Stormberg har vi fokus på att ta vår del av ansvaret för en mer hållbar utveckling. Vi jobbar kontinuerligt med att reducera klimat- och miljöbelastningen i samband med företaget.

100% klimatneutralt

Sedan 2008 har vi varit ett klimatneutralt företag med klimatneutrala produkter. Vi jobbar hela tiden mot en nollvision och ser att utsläppen går neråt för varje år, men vi kommer fortsätta med att kompensera för klimatgasutsläpp fram tills alla plagg vi producerar är helt utan utsläpp. Vi kompenserar för hela livscykeln gällande alla våra kläder, både när det gäller produktion, transport och användning. Läs mer om klimatneutralitet här

100% klimatneutralt

Sedan 2008 har vi varit ett klimatneutralt företag med klimatneutrala produkter. Vi jobbar hela tiden mot en nollvision och ser att utsläppen går neråt för varje år, men vi kommer fortsätta med att kompensera för klimatgasutsläpp fram tills alla plagg vi producerar är helt utan utsläpp. Vi kompenserar för hela livscykeln gällande alla våra kläder, både när det gäller produktion, transport och användning. Läs mer om klimatneutralitet här

Trygg förbrukning av kemikalier

Vi önskar att skona naturen så mycket som möjligt och vill varken att fabriksarbetare i Kina eller våra Kunder skall utsättas för skadliga kemikalier. Därför sätter vi stora krav på oss själva, våra producenter och leverantörer och jobbar därför kontinuerligt med att hitta alternativ som kan föra oss närmre morgondagens krav. Läs mer om våra krav på tryggt kemikalie förbruk

Natur och biologisk mångfald

Hos Stormberg är vi brinnande fokuserade på att bevara naturen och den biologiska mångfalden. Det är viktigt för att säkerhetsställa en säker utveckling och vi önskar att kommande generationer skall kunna få lika fina naturupplevelser som vi kan idag. Därför stöttar vi WWF Världens Naturfond Norges arbete för att bevara natur mångfaldet. Läs mer om vårt sammarbete med WWF Norge

Natur och biologisk mångfald

Hos Stormberg är vi brinnande fokuserade på att bevara naturen och den biologiska mångfalden. Det är viktigt för att säkerhetsställa en säker utveckling och vi önskar att kommande generationer skall kunna få lika fina naturupplevelser som vi kan idag. Därför stöttar vi WWF Världens Naturfond Norges arbete för att bevara natur mångfaldet. Läs mer om vårt sammarbete med WWF Norge

Panta dina använda Stormbergplagg

Använder du inte Stormbergplagget längre? Kasta det inte! Andra kan dra nytta och glädje av det och du kan få en pantlapp tillbaka. Vi har haft en panteordning i våra butiker sedan 2007. Läs mer om pant hos Stormberg här

Återvunnet material

Vi utvecklar ständigt nya produkter av återvunnet material. Istället för att använda jordens icke-förnybara resurser, bidrar vi till absorbering av CO2 och reducering av klimatutsläpp. Läs mer om våra återvunna material här 

Återvunnet material

Vi utvecklar ständigt nya produkter av återvunnet material. Istället för att använda jordens icke-förnybara resurser, bidrar vi till absorbering av CO2 och reducering av klimatutsläpp. Läs mer om våra återvunna material här 

Grønt punkt

Stormberg är medlem i Grønt Punkt Norge och vi tar därför ansvar för att all förpackningsmaterial som används till våra produkter blir korrekt återhämtat. Detta inkluderar också det som packas från producenterna i Kina.
Läs mer om Grønt Punkt

Mikroplast

Mikroplast er en utfordring vi tar på største alvor og vi har lenge jobbet for å finne gode løsninger på mikroplast-utfordringen. Det vil vi fortsett med.

100% förnybart

Stormberg har köpt 100% förnybar energi garanti till företagets elförbrukning, där vi har möjlighet att välja leverantör. Ursprungs-garantin kommer fråm Skjerka i Åseral.

Läs mer om förnybar.

The Communiqués

2015 signerade vi the Paris Pledge for Action i förbindelse med klimatmötet i Paris 2015. Detta mötet ledde till att alla länder måste ha sina förpliktelser och planer med mål att reducera sina utsläpp under åren som kommer.

Läs mer på här.

Ekotex

Ekotex är ett kvalitetsmärke som står på textilier som har testats mot hälsofarliga kemikalier, dessa skall därför inte innehålla allergi- eller cancerframkallande färgämnen.

Läs mer om Ekotex

Stormberg blev under 2019 korad till textilbranschens mest hållbara företag i Sustainable Brand Index, som är Europas största undersökning om hållbarhet. Undersökningen har genomförts årligen i Norge sedan 2013 och Stormberg har under alla åren legat bland topp tio. Tre år på rad har Stormberg korats till Norges mest hållbara företag. Läs mer på Sustainable Brand Index hemsida.


© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.