Laddar...

Fabrikoversikt och -kontroller

Som första sports- och textilvarumärke i Norge har Stormberg från 2005 publicerade namnen på de fabriker som producerar kläder för oss. Stormberg vill bidra till öppenhet inom ett område som är av stor betydelse för både fabriksarbetare och våra kunder.

Fabriksöversikt

Fabriksöversikten som ligger tillgänglig innehåller bland annat fabrikens namn och adress, kontaktperson, antall arbetare samt en utvärdering av vilken grad fabrikerna uppfyller Stormbergs etiska riktlinjer.

Som den första klädtillverkaren i Norge publicerade Stormberg namnen på de fabriker som tillverkar kläderna åt oss. Vi har också lagt ut kontrollerna som genomförts från 2004 till idag. Detta gör vi för att Kunderna själva skall kunna se att de inte köper varor som tillverkas i fabriker där människor utnyttjas på ett eller annat sätt. Stormberg vill bidra till öppenhet i ett område som ofta är stängt för norska konsumenter.

Listan kan man ladda ner här: Fabriksöversikt

Fabriksinspektioner

Arbetsförhållandena vid de fabriker som Stormberg handlar om är bra på en kinesisk skala, men i förhållande till Stormbergs egna strikta etiska riktlinjer, finns det fortfarande förutsättningar som måste förbättras.

Som ett led i arbetet med att kartlägga bättringsområdena hos de fabrikerna vi samarbetar med, genomför vi inspektioner av fabrikerna med ojämna mellanrum. Utöver det har vi engagerat externa samarbetspartners för att genomföra oanmälda kontroller. För att få en bättre översikt över förhållandena på fabrikerna har alla fått en Factory Profile (framtagen av IEH), där de måste svara på många frågor angående fabriken, arbetare och övriga villkor. Denna ger oss ett grundlag för hur vi kan ha uppföljning på varje fabrik och var vi bör ägna särskild uppmärksamhet vid inspektion.

Dessutom har inspektörerna en observationslista som de går igenom när de intervjuar arbetare på sitt eget språk, både i fabrikerna och där de bor, för att de skall få de mest uppriktiga svaren.

2004 inledde Stormberg ett samarbete med Chen Wei för att utföra delvis oanmälda inspektioner på utvalda fabriker i Kina. Chen Wei är norsk och kinesisk och talar flytande Mandarin. Det gör att han kan prata med arbetarna på fabrikerna och inte bara med ledningen. Till vanliga jobbar Chen Wei för LO. Där har han speciellt ansvar för handel med Kina och han har därför god kunskap om kultur och utvecklingen i landet. Hösten 2004 genomförde Chen Wei de första inspektioner. Sedan dess har årliga kontroller gjorts. Kontrollerna har hittills inte avslöjat några allvarliga överträdelser av Stormbergs Codes of Conduct, men har ändå funnit viktiga förutsättningar som vi måste förbättra, både på relevanta fabriker och på egna rutiner. Om så är nödvändigt följs detta upp genom både efterföljande anmälda och oanmälda kontroller. Rapporterna kan läsas i sin helhet nedan.

Rapporten för 2008

Rapporten för 2009

Rapporten för 2010

Rapporten för 2011

Rapporten för 2012

Rapporten för 2013

Rapporten för 2014

Rapporten för 2015

Rapporten för 2016

Rapporten för 2017

Vi är fast beslutna att betala ett rimligt pris för produkterna så att fabriksägarna kan betala sina arbetare en rättvis lön. För att våra producenter skall kunna uppfylla våra etiska riktningslinjer måste vi betala tillräckligt för att de skall klara att genomföra det. Stormberg har satt upp ett mål om att arbetare som jobbar i de fabrikerna som producerar våra kläder, skall ha levnadslön, men eftersom vi inte äger fabrikerna själva kan vi inte bestämma över lönenivån.

Från år till år har Stormberg ökat priset vi betalar för produktionen av varor. Rapporteringen från fabrikerna Vi handlar med visar att de ligger långt över minimilönen i landet. Trotts det ser vi genom inspektions rapporterna att de på några få fabriker inte ökar så mycket som förväntat. Detta kan delvis förklaras med ändring i valuta, ökade råvarukostnader för fabriksägarna, ökade kostnader för fabriksägarna bundet till arbetsförsäkring och -välfärd osv. Summan av undersökningar och rapporter från de sista åren visar att pilen går åt rätt håll.

Vi är noga med att upprätthålla långvariga leverantörsvillkoren eftersom vi jobbar tillsammans med våra leverantörer för bättre fabriksvillkor.

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.