Laster ...

Etisk handel

Sports- og turtøyet fra Stormberg skal selges til lave priser – men ikke for enhver pris. Vi har et ansvar for at de som lager våre klær ved fabrikker rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. 

Ansvaret for de som produserer våre klær trumfer kortsiktige gevinster.

Etter år med satsing og fokus på etisk handel ser vi at vi ikke har råd til å la være. Stabile og fornøyde fabrikker leverer kvalitet og presisjon igjen og igjen til en pris som gjør det lønnsomt å jobbe med disse over tid.

Langvarige leverandørforhold

Kultur og kulturforskjeller gjør at relasjoner og tillit er helt avgjørende for et godt samarbeid. Ikke minst når vi har et klart mål og krav at fabrikkene skal vise både evne og vilje til kontinuerlige forbedringer på etisk handel spørsmål. Det kan være HMS, lønn, kontrakter, organisering og andre arbeidsforhold som vi etter undersøkelser sammen ser at kan trenge tiltak. De må vite at vi ikke slår hånden av dem om feil avdekkes, og vi må vite at de sier sannheten om vi lover langsiktig samarbeid.

En designer, en leverandør fra Kina og produktsjefen i Stormberg står og prater over et bord med klær i Stormbergs lokaler.

Med fra starten

Joseph Ng eier og driver Best Asia Enterprises som ligger i Guangdong-provinsen i det sør-østlige Kina. Joseph har vært med oss helt fra starten av i 1998, og har tatt alle utfordringer vi har kommet med på strak arm.

– Samfunnsansvar er dessverre upløyd mark for de fleste kinesere, men jeg tror vi er på vei mot en utvikling hvor gjennomsiktighet, rettigheter og bærekraft blir stadig viktigere. Gjennom samarbeidet med Stormberg og andre vestlige virksomheter har jeg lært mye, og jeg tror at jeg både har fått mer lojale medarbeidere og fornøyde medarbeidere, sier Joseph.

En fabrikkarbeider i Kina sitter og syr en Stormbergjakke

I det kinesiske arbeidslivet står mangel på tillit mellom eier og medarbeidere sentralt. Joseph har brukt mye tid på å jobbe tettere sammen med medarbeiderne, og han tror også dette har gitt økt lønnsomhet.

– Det er helt avgjørende for kinesiske virksomheter å tilpasse seg en ny måte å jobbe og å drive på. På generell basis er det i dag mindre korrupsjon, færre arbeidskonflikter og mer fokus på helheten. For egen del er min virksomhet blitt bedre på alle måter, og vi står mye sterkere i den globale konkurransen fordi vi ligger i førersetet og har klart å tilpasse oss en ny virkelighet hvor det er mer enn bunnlinja som teller. Men nå har vi en konkurransefordel i tiden fremover, hvor vi vet at stadig flere etterspør forhold rundt fabrikken og produksjonen vår. Dette er en positiv spiral som vil gi store endringer i hele den globale handelen på sikt.

Initiativ for Etisk Handel

Stormberg ble i september 2002 Norges første sports- og tekstilmerkevare som ble tatt opp som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke kompetansen innenfor området etisk handel, styrke vårt etiske og sosiale engasjement og kunne gjennomføre forbedringer i leverandørkjeden.

Logo for Etisk handel Norge
Logo for Etisk handel Norge

Initiativ for Etisk Handel

Stormberg ble i september 2002 Norges første sports- og tekstilmerkevare som ble tatt opp som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke kompetansen innenfor området etisk handel, styrke vårt etiske og sosiale engasjement og kunne gjennomføre forbedringer i leverandørkjeden. Les mer på Initiativ for Etisk Handel sine nettsider.

Rapporter

IEH Stormberg 2019

Flere rapporter

Global Compact

Stormberg ble i juni 2009 tatt opp som medlem i FNs initiativ Global Compact. Dette er et engasjement som forplikter virksomheten i forhold til både menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.
Les om vårt medlemskap i Global Compact

Logo til UN Global Compact
Logo til UN Global Compact

Global Compact

Stormberg ble i juni 2009 tatt opp som medlem i FNs initiativ Global Compact. Dette er et engasjement som forplikter virksomheten i forhold til både menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.
Les om vårt medlemskap i Gobasl Compact

Code of Conduct

I Stormberg har vi strenge krav til alle som produserer varer for oss. Alle vi samarbeider med må skrive under på at de skal følge våre etiske retningslinjer, Code of Conduct. Du kan lese hele Stormbergs Code of Conduct her.

Fabrikker

Som første sports- og tekstilmerkevare i Norge offentliggjorde vi navnene på fabrikkene som produserer klærne i 2005. Vi ønsker å bidra til åpenhet på et område som hittil har vært lukket for norske forbrukere. Vi krever også at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt i alle fabrikker som produserer for Stormberg og vi krever fullt innsyn hos våre fabrikker. Dette arbeidet setter også våre samarbeidende fabrikker pris på. Se våre fabrikklister og les om fabrikkkontroller

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.