Hopp til hovedinnhold
Velg land
0

Etisk handel

Sports- og turtøyet fra Stormberg skal selges til lave priser – men ikke for enhver pris. Vi har et ansvar for at de som lager våre klær ved fabrikker rundt om i verden har gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av. Dette ansvaret trumfer kortsiktige gevinster og gir oss et godt grunnlag for en bærekraftig produksjon.

Etter år med satsing og fokus på etisk handel ser vi at vi ikke har råd til å la være. Stabile og fornøyde fabrikker leverer kvalitet og presisjon igjen og igjen til en pris som gjør det lønnsomt å jobbe med disse over tid. Kultur og kulturforskjeller gjør at relasjoner og tillit er helt avgjørende for et godt samarbeid. Ikke minst når vi har et klart mål og krav at fabrikkene skal vise både evne og vilje til kontinuerlige forbedringer på etisk handel spørsmål. Det kan være HMS, lønn, kontrakter, organisering og andre arbeidsforhold som vi etter undersøkelser sammen ser at kan trenge tiltak. De må vite at vi ikke slår hånden av dem om feil avdekkes, og vi må vite at de sier sannheten om vi lover langsiktig samarbeid.

Joseph Ng eier og driver Best Asia Enterprises som ligger i Guangdong-provinsen i det sør-østlige Kina. Joseph har vært med oss helt fra starten av i 1998, og har tatt alle utfordringer vi har kommet med på strak arm.

– Samfunnsansvar er dessverre upløyd mark for de fleste kinesere, men jeg tror vi er på vei mot en utvikling hvor gjennomsiktighet, rettigheter og bærekraft blir stadig viktigere. Gjennom samarbeidet med Stormberg og andre vestlige virksomheter har jeg lært mye, og jeg tror at jeg både har fått mer lojale medarbeidere og fornøyde medarbeidere, sier Joseph.
I det kinesiske arbeidslivet står mangel på tillit mellom eier og medarbeidere sentralt. Joseph har brukt mye tid på å jobbe tettere sammen med medarbeiderne, og han tror også dette har gitt økt lønnsomhet.

– Det er helt avgjørende for kinesiske virksomheter å tilpasse seg en ny måte å jobbe og å drive på. På generell basis er det i dag mindre korrupsjon, færre arbeidskonflikter og mer fokus på helheten. For egen del er min virksomhet blitt bedre på alle måter, og vi står mye sterkere i den globale konkurransen fordi vi ligger i førersetet og har klart å tilpasse oss en ny virkelighet hvor det er mer enn bunnlinja som teller. Men nå har vi en konkurransefordel i tiden fremover, hvor vi vet at stadig flere etterspør forhold rundt fabrikken og produksjonen vår. Dette er en positiv spiral som vil gi store endringer i hele den globale handelen på sikt.

I videoen under snakker Stormberger Jan Halvor om hva etisk handel betyr for oss i Stormberg.

Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer her

Stormberg ble i september 2002 Norges første sports- og tekstilmerkevare som ble tatt opp som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Dette gjorde vi fordi vi ønsket å øke kompetansen innenfor området etisk handel, styrke vårt etiske og sosiale engasjement og kunne gjennomføre forbedringer i leverandørkjeden. Stormberg produserer alle sine produkter på samarbeidende fabrikker i Kina. Vi vet godt at de sosiale forholdene og respekten for rettigheter på arbeidsplassen kan være annerledes i deler av Asia enn i vår del av verden. Da er det godt å ha spisskompetanse til å hjelpe seg.

Oversikt over fabrikker

Som første sports- og tekstilmerkevare i Norge offentliggjorde vi navnene på fabrikkene som produserer klærne i 2005. Vi ønsker å bidra til åpenhet på et område som hittil har vært lukket for norske forbrukere. Vi krever også at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt i alle fabrikker som produserer for Stormberg og vi krever fullt innsyn hos våre fabrikker. Dette arbeidet setter også våre samarbeidende fabrikker pris på.
Les mer

Global compact

Stormberg ble i juni 2009 tatt opp som medlem i FNs initiativ Global Compact. Dette er et engasjement som forplikter virksomheten i forhold til både menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.
Les mer