Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Logistikk og lager

Logistikk og lager // Logistics and storage

Logistikk og lager // Logistics and storage

Logistikk og lagerteamet består av 18 medarbeidere som tar hånd om alt fra innkjøp, varemottak, vareplassering, utsendelser av ordrer etc, samt returbehandling. Vi har en stor kvinneandel i teamet vårt noe som er med på å skape et fint arbeidsmiljø. I 2012 tok vi i bruk den effektive Autostore løsningen hvor roboter finner frem varer for oss, dette har effektivisert lagerdriften vesentlig og gjør oss i stand til å pakke og sende opp mot 3500 ordre pr dag. English: The logistics and warehouse team consists of 18 employees who take care of everything from purchasing, receiving goods, placing goods, sending out orders, etc., as well as processing returns. We have a large proportion of women in our team, which helps to create a good working environment. In 2012, we adopted the efficient Autostore solution where robots find goods for us, this has significantly streamlined warehouse operations and enables us to pack and ship up to 3,500 orders per day.
Jens-Christian Iglebæk

Jens-Christian Iglebæk

Logistikksjef // Head of Logistics
Hans Jørgen Kile

Hans Jørgen Kile

Personalleder og Tollkoordinator // Personnel Manager and Customs coordinator