Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

HR

HR

HR

HR ( Human resource) avdelingen har ansvar for opplæring og kompetanseutvikling i Stormberg. Avdelingen består i dag av 1 person og har en støttefunksjon opp mot alle ledere med personalansvar. HR ivaretar og utvikler rutiner for rekruttering og deltar i rekrutteringprosesser ved behov. Ved ansettelser er det HR som setter opp arbeidsavtaler og sørger for at Stormbergs inkluderingspolicy i forhold til inkluderende arbeidsliv praktiseres riktig. HR har ansvar for at Stormbergs Personalhåndbok er oppdatert. Innenfor HR området i Stormberg ligger også HMS samt forebygging og oppfølging av sykefravær. English: The HR (Human resource) department is responsible for training and competence development in Stormberg. The department currently consists of 1 person and has a support function towards all leaders with personnel responsibility. HR oversees and develops routines for recruitment and participates in recruitment processes when necessary. When hiring, it is HR who draw up employment agreements and ensure that Stormberg's inclusion policy in relation to inclusive working life is practiced correctly. HR is responsible for Stormberg's Personnel Handbook being updated. Within the HR area in Stormberg is also HSE as well as the prevention and follow-up of sickness absence.
Håvard Karikoski Eriksen

Håvard Karikoski Eriksen

HR Leder // Head of HR