Regnskogbevaring på Papua New Guines

Regnskogbevaring på Papua New Guinea

Klimakvoter fra Stormberg går til prosjektet “April Salumei”, som har til hensikt å bevare et regnskogsområde på 6 millioner mål

April Salumei-prosjektet er et FN-godkjent prosjekt som er lokalisert nordvest på Papua New Guinea. Her finnes et av verdens største gjenværende områder med regnskog, men den er under stort press fra selskap som ønsker å drive plantasjer, gruver og hogst.

April Salumei-prosjektet har som mål å beskytte den eksisterende regnskogen og bevare biomangfoldet og dyrelivet.

Prosjektet jobber for å bevare et regnskogsområde på 6 millioner mål (603 000 hektar). Dette er på størrelse med Vest-Agder fylke, eller 860.000 fotballbaner.

 

REDD + prosjekt

April Salumei er et REDD+ prosjekt. Forkortelsen REDD står for “Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation”. Målet er å reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland, og inkluderer også noen former for skogplanting, samt restaurering av ødelagt skog.

Organisasjonen Pacific Forest Alliance administrerer April Salumei-prosjektett i tett samarbeid med urbefolkningen, som består av 164 forskjellige bosetninger. Urbefolkningen er selv grunneiere og området administreres av en arbeidsgruppe som består av representanter fra de ulike befolkningsgruppene i området. I tillegg til å beskytte eksisterende regnskog, bevare det biologiske mangfoldet og dyrelivet, vil prosjektet også bidra til å forbedre levevilkårene for urbefolkningen.

Stormberg støtter prosjektet ved kjøp av klimakvoter som bidrar til at lokalbefolkningen får prosjekter som skal gå helse, vann, lys og utdanning m.m.

Ved hjelp av de økonomiske midlene fra Stormberg og andre bidragsyterne har blant annet følgende tiltak blitt gjennomført:

  • Installert solcelleanlegg (som produserer elektrisitet/lys) for samtlige skoler og helsestasjoner, 40 husholdninger og 6 lokale forsamlingshus.
  • Det er etablert 5 helsestasjoner (med tilgang til grunnleggende medisin/ helsemateriell).
  • Det er kjøpt inn 6 båter / med motor for transport av varer og folk. I forbindelse med dette er det etablert 3 fyllestasjoner for drivstoff.
  • Det er etablert en lokal handelsstasjon / butikk som tilbyr de viktigste basisvarene.
  • Det er etablert en stipendordning for elever til videregående skole (2stk. så langt).
  • Det er kjøpt inn skolemateriell (bøker og skrivemateriell) til lokale skoler.
  • Bidra til bærekraftig produksjon av vanilje og Eaglewood som landeierne kan selge videre.
  • Lønn til lokale ansatte.

Et av de neste hovedprosjektene er også å tilby husholdninger rentbrennende ovner som vil redusere helseplager med innendørs røyk og redusere behovet for brensel. Dette vil også gjøre det enklere å lage mat/koke vann osv.

Prosjektet jobber videre med å installere solcelleanlegg til flere husholdninger i løpet av de neste årene og mer skolemateriell blir kjøpt inn etter behov.

© 2019 Stormberg AS. All Rights Reserved.