Klimanøytral virksomhet

Siden 2008 har Stormberg vært en klimanøytral virksomhet.

Vår historie som en bærekraftig virksomhet skjøt for alvor fart da vi inngikk et samarbeid med firmaet CO2focus (nå CEMAsys.com AS), som er ledende på energi- og klimaledelse. Vi startet med å utvikle en god strategi, hvor det første på agendaen var å måle klima- og miljøpåvirkningen hele Stormbergs verdikjede står for.

Ved føring av klimaregnskap over flere år, kan vi nå se at klimafotavtrykket vårt stadig reduseres. I 2016 endte det totale klimafotavtrykket på 10.167 tonn CO2. Dette er en nedgang på 1795 tonn fra 2015, og i 2017 gikk vi ytterligere 16 % ned til 8.573 tonn CO2. 

 

Vår historie har bare så vidt begynt

Å være klimanøytral vil si at vi årlig analyserer hele verdikjeden til klærne våre og jobber systematisk med å redusere det totale utslippet av klimagasser.

Vi jobber stadig mot en nullvisjon for vårt utslipp, men må for øyeblikket kompensere på andre måter. Vi kjøper derfor FN-godkjente klimakvoter, som gjør at klimaeffekten av alle Stormbergs aktiviteter er den samme som om de ikke hadde funnet sted. På den måten bidrar ikke Stormbergs produkter til global oppvarming.

Klimanøytral modell

Kontinuerlig forbedring

Målingene har gitt oss god oversikt over utslipp og forbruk, men det er konkrete handlinger som utgjør en forskjell. Dette har ført omstilling av egen bedrift og finansiering av en rekke prosjekter.

Flere tiltak har blitt iverksatt for å redusere klimafotavtrykket. Stadig mer bambusviskose brukes i våre produkter, og resirkulert polyester tar mer og mer over for vanlig polyester. Logistikken er blitt optimalisert, vi benytter ikke fly til vareleveranser, og bruk av emballasje er minimalisert.

I flere år støttet vi utviklingen av fornybar energi i Kina, hvor vårt sports- og turtøy produseres, og fra 2018 har vi støttet skogbevaringsprosjektet “April Sulamei”, som jobber for å bevare regnskogen på Papua New Guinea.

Papegøye

Regnskogbevaring på Papua New Guinea

Klimakvotene fra Stormberg går til å finansiere et skogbevaringsprosjekt på Papua New Guinea som har til hensikt å bevare regnskog. Dette er et prosjekt som ikke ville blitt realisert uten finansiering via klimakvoter.

Papegøye

Regnskogbevaring på Papua New Guinea

Klimakvotene fra Stormberg går til å finansiere et skoybevaringsprosjekt på Papua New Guinea som har til hensikt å bevare regnskog. Dette er et prosjekt som ikke ville blitt realisert uten finansiering via klimakvoter.

Klimaregnskap

You may only place related posts on posts.
© 2019 Stormberg AS. All Rights Reserved.