Laster ...

Steinar J. Olsen

«Vi som jobber i Stormberg tror ikke vi kan forandre verden. Vi vet vi kan forandre verden, i alle fall en bitte liten del av den.»

Gründerens reise

Steinar J. Olsen (f. 1970) er gründeren bak Stormberg AS. Han er i dag eier og arbeidende styreleder. Han er gift og har tre barn.

Steinar har drevet egen virksomhet siden han var 16 år gammel. Han avsluttet skolegangen etter videregående skole, hvor han tok bedriftsøkonomisk linje. Steinar har som gründer opplevd både oppturer og nedturer. Før han startet Stormberg drev han i en årrekke flere butikker innenfor tekstil og sport. Forretningsvirksomheten mislyktes og Steinar måtte til slutt legge ned butikkene og begjære selskapene konkurs.

Fra han var 19 år var han i en 10-årsperiode aktiv i lokalpolitikken i Kristiansand. Han satt åtte år i bystyre og formannskap, og var i fire år leder av Helse- og sosialstyret. I 1998 hadde Stormberg fire ansatte og en omsetning på 3,8 millioner. I 2018 er antall medarbeidere 350 og omsetningen på 368 millioner kroner.

Steinar J. Olsen på Stormberg sitt lager.

Steinar har siden 2005 vært styremedlem i Vest-Agder Krisesenter for fysisk og psykisk mishandlede kvinner. Han var i 2016 og 2017 nestleder i styret til den offentlig eide attføringsbedriften Varodd AS.

Stormberg-grûnderen fikk i 2006 «Leder viser vei» prisen av Rådet for psykisk helse. Han ble i 2008 av Female Future tildelt Agders første pris for arbeidsglede: «Helter og forbilder». Steinar J. Olsen ble i 2008 nominert til Årets leder av Ukeavisen Ledelse. I 2009 ble Stormberg kåret til Norges mest familievennlige arbeidsplass gjennom tildeling av Gullriset fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Samme år ble Steinar J. Olsen tildelt Digital Awards prisen Årets person av New Media Network. Han var i 2010 og 2011 medlem av Nærings- og handelsministerens Strategiske råd for SMB. Han satt i 2010 og 2011 i det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderte skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken. Steinar J. Olsen ble utpekt av Arbeidsministeren til å være ambassadør for 2010 Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon.  I 2018 ble han medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. Steinar J. Olsen var medlem av Nærings- og handelsministerens 2020-gruppe. Stormberg-gründeren var i 2010 og 2011 styremedlem i Hovedorganisasjonen VIRKE sitt Hovedstyre. Steinar J. Olsen har vært medlem av klimarådet til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (2014-2015), Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (2015-2018) og Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (2018-).

I 2017 kåret Nordic Business Forum Steinar J. Olsen til Norges mest Responsible Leader, og i kåringen av Nord Europas Responsible Leaders ble Stormberggründeren hedret med en andreplass.

Steinar mottar omdømmepris.
Statsminister Erna Solberg og Stormberg-gründer Steinar J. Olsen på tanketur.

Stormberg-gründeren har et brennende samfunnsengasjement og mener at alle mennesker fortjener en sjanse uansett hvilken fortid de har. Derfor har Stormberg også satt seg mål som ikke handler om kroner og øre. 25 prosent av de ansatte skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet. 1% av Stormbergs omsetning brukes på samfunnsnyttige og humanitære formål.

Stormberg er som selskap partipolitisk nøytralt, men opptatt av politiske saker. Steinar er drivkraften bak mye av selskapets engasjement. Det handler om å ikke forholde seg likegyldig til samfunnet rundt seg. Engasjementet har også ført til at Steinar J. Olsen er en ettertraktet foredragsholder som de siste årene har holdt mange foredrag over hele landet. Stormberggründeren ga i 2011 ut boken Stormberger – Samfunnsansvar fra ord til handling.

Steinar J. Olsen er styreformann i Stormberg Group AS, Stormberg AS, Stormberg Konsept AS, Stormberg AB og Leketoy Stormberg Inter AS. Han mottok i 2012 prisen Årets ildsjel fra organisasjonen Initiativ for Etisk Handel for sitt mangeårlig engasjement for å fremme etisk handel.

Steinar J. Olsen holder foredrag.

I 2010 ble Stormberg i Kommunikatøren kåret Norges beste på nyskapende og innovativ kommunikasjon. Kommunikasjonsbransjen tildelte i 2013 Stormberg pris som Norges beste på egenprodusert kommunikasjon. Stormberg ble stemt frem til Lesernes Sørlandsbedrift i 2012. I 2012, 2013 og 2014 ble Stormberg kåret til nasjonal omdømmevinner. Stormberg ble i 2013 kåret til «Growing Star» blant Norges mest respekterte virksomheter. I 2014, 2015 og 2016 ble Stormberg kåret av folket til Norges mest bærekraftige bedrift i en undersøkelse gjort av Sustainable Brand Index, og til den nest mest bærekraftige virksomheten i 2017

I april 2017 fikk Stormberg pris for deres fokus og arbeid for integrering i arbeidslivet, og i oktober mottok Steinar J. Olsen Åpenhetsprisen for 2017. Dagbladet nominerte ham i desember 2017 til Årets navn.

© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.