Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Røde kors

Svenske Røde Kors

Stormberg støtter Svenske Røde Kors sitt arbeid med å hjelpe mennesker som hvert år rammes av klimarelaterte katastrofer. Sammen med Svenske Røde Kors jobber vi for å bidra til en mer sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling i tekstilbransjen.

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk som hjelper utsatte mennesker i kriser, krig og naturkatastrofer. Organisationen finnes i 192 land og har som mål å forhindre og lindre menneskelige lidelser, uansett hvem det rammer og hvordan det oppstår.

Klimakrisen er ikke lenger en fjern trussel — den er allerede her. Og hardest rammer den de som allerede er utsatt. Over 100 millioner mennesker trenger i dag humanitær bistand som følge av klimarelaterte katastrofer. Om ingenting gjøres vil dobbelt så mange rammes om 30 år i følge Røde Korsets Klimasenters nyeste rapport. Det vil si 200 millioner barn og voksne i 2050. Les gjesteblogg fra Svenske Røde Kors om klimakrisens ansikt her.

Stormberg støtter Svenska Røda Kors sitt arbeid med å hjelpe mennesker som hvert år rammes av klimarelaterte katastrofer. Røde Kors er der for å hjelpe før, under og etter katastrofer, og globalt når Røde Kors 85 millioner mennesker årlig med katastrofehjelps- og gjenopprettingsprogrammer.

Ved å støtte det svenske Røde Kors #klimatkrisensansikte kan vi sammen med våre kunder, gjøre en forskjell både for de berørte og for miljøet Les mer om #klimatkrisensansikte på Svenske Røde Kors sine nettsider her.

En mer bærekraftig verden

Sammen med med Svenske Røde Kors jobbar vi også for å bidra til en mer bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi.

Reklamasjoner og klær som våre svenske og finske Kunder sender oss gjennom panteordningen går til Svenske Røde Kors sine bruktbutikker, der overskuddet fra salget går til f.eks. humanitær innsats i natur- og klimarelaterte katastrofer. Ødelagte klær går til Røde Kors ‘møteplasser der eldre og unge møtes for å bryte ufrivillig isolasjon ved å sy klær, gardiner, vesker og andre gjenstander som deretter får en ny sjanse til å bli solgt i Røde Kors sine bruktbutikker. Klær og tekstiler som ikke kan selges (mindre enn 2%) brytes ned til fibre som blir til isolasjonsmateriell, filler eller nye tekstiler.