Produktet er lagt i handlekurvenTil kassen

Reklamasjon

Reklamasjon

I Stormberg er det viktig at Kunden er fornøyd. Derfor har vi 2 års garanti på alle produkter.

Alle Stormbergs produkter er klimanøytrale og vi har et mål om at produktene skal brukes sesong etter sesong. Stormberg har to års garanti og reklamasjonsrett mot fremvisning av kvittering. Garantien og reklamasjonsretten dekker ikke normal slitasje, elde, uhell under bruk, bruks- eller vaskefeil.

Når det oppstår en reklamasjon ønsker vi å gi Kunden et nytt produkt. Alle Stormbergs produkter er laget for å vare lenge, og gjennom samarbeidsprosjektetet; Nåløyet, vil vi sammen med Halden fengsel reparere reklamasjonsplagg som egner seg for reparasjon og gjenbruk, slik at de kan gå til bruktsalg. Vi anmoder derfor om at reklamasjonsprodukter vaskes før de leveres til en Stormbergbutikk.

Stormberg har ikke ansvar for tap i forbindelse med bruk av våre produkter, som f.eks. innhold i lommer og avfarging på andre gjenstander.

Behandling av reklamasjoner og eventuelle bytter av reklamasjonsprodukter gjøres i en av Stormbergs butikker. Dersom du ikke har mulighet til å besøke en av våre butikker, kan du sende oss en e-post på support@stormberg.com med 3 bilder av det ødelagte produktet. To nærbilder som viser fabrikasjonsfeilen/problemet med produktet, og ett oversiktsbilde.

Reklamasjonsretten gjelder mot fremvisning av kvittering. Ved heving av kjøp/tilbakebetaling, må også kvittering fremvises. Reklamasjonsfristen på våre produkter er 2 år.

Utdrag fra Forbrukerkjøpsloven kapittel 6. Forbrukerens krav som følge av mangler ved salgsgjenstanden.

(Utdrag §27)

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

(Utdrag §29)

Forbrukeren kan velge mellom å kreve at selgeren sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering). Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige etter første ledd annet punktum, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Selv om forbrukeren verken krever retting eller omlevering etter loven, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

(Utdrag §31)

Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§29 og 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag i forholdet mellom nedsatt og avtalt pris til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

§32 I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.