Samhällsansvar

Vi är en kommersiell verksamhet som måste tjäna pengar och gå med vinst, men Stormbergs ekonomiska resultat skall skapas på ett sätt som är positivt för samhället.

I Stormbergs bolagsbestämmelser står det att 1 % av Stormbergs omsättning exkl. moms skal användas till humanitära och samhällsnyttiga projekt. Hittills har 1% avsättningen bidragit med mer än 40 miljoner till goda ändamål.

Med hjälp av detta bidrar vi till små och stora projekt i både Norge och andra länder: I samarbete med Fretex går kläder till Öst-Europa, tillsammans med WWF Verdens Naturfond Norge bidrar vi till att bevara biologiskt mångfald och tillsammans med kriscenter i Vest-Agder samt Oslo gör vi det möjligt för fler att söka hjälp.

Som första nordiska företaget, köper Stormberg klimakvoter som bidrar till att bevara regnskogen i Papua New Guinea. Här finns ett av världens största kvarstående områden av regnskog. Papua New Guinea anses som en av jordens 10 viktigaste områden för den biologiska mångfalden. Projektet bidrar också till att lokalbefolkningen får hälsotjänster, vatten, ljus och utbildning.

I det stora hela är vårat 1%-bidrag mindre än en droppe i havet, men kan engagemanget vara med och göra vardagen lite bättre för några som har det svårt, betyder det ändå mycket.

Tusen tack till alla som har köpt Stormberg-produkter och därmed bidragit till att 1% andelen stadig växer. Detta har redan blivit en summa på över 40 miljoner kronor till goda ändamål!

«Vi som arbetar hos Stormberg, tror inte att vi kan förändra världen. Vi vet att vi kan förändra världen, i alla fall en pytteliten del av den.»

(Steinar J. Olsen)

© 2019 Stormberg AS. All Rights Reserved.