Miljö och klimat

Hos Stormberg jobbar vi kontinuerligt med att reducera klimat- och miljöbelastningen som är knuten till verksamheten och har sedan 2008 varit ett klimatneutralt företag med klimatneutrala produkter. Varje plagg som vi säljer är klimaneutralicerat i enlighet med FN-godkända klimakvoter, både när det gäller produktion, transport och bruk.

Vår historia som en hållbar verksamhet fick fart när vi ingick ett samarbete med firman CO2focus (idag CEMAsys.com AS), som är ledande inom energi- och klimatledarskap. Vi startade med att utveckla en bra strategi, där det första på agendan var att mäta klimat- och miljöpåverkningen som hela Stormbergs värdekedja står för. Genom att föra klimaträkenskap över flera år, kan vi nu se att vårt klimatfotavtryck stadigt reduceras. År 2016 slutade det totale klimatfotavtrycket på 10.167 ton CO2. Detta är en nedgång på 1795 ton från 2015. Under år 2017 gick vi ytterligare 16 % ner till 8573 ton CO2.

Alla Stormbergs produkter är klimatneutraliserade med FN-godkända klimatkvoter. Med andra ord kompenserar Stormberg för alla utsläpp  som är relaterade till Stormbergs produkter hela vägen till konsumenten, genom att finansiera ett projekt i Ghana som har avsikten att ersätta traditionella köksugnar med mer energieffektiv och renbrännande köksugnar. Detta är ett projekt som inte kommer blit genomfört utan finansiering av klimakvoter. Läs mer här

Vi utvecklar ständigt nya produkter av återvunnet material. Istället för att använda jordens icke-förnybara resurser, bidrar vi till absorbering av CO2 och reducering av klimatutsläpp.

Ekotex är ett kvalitetsmärke som står på textilier som har testats mot hälsofarliga kemikalier, dessa skall därför inte innehålla allergi- eller cancerframkallande färgämnen.

The Communiqués

2015 signerade vi the Paris Pledge for Action i förbindelse med klimatmötet i Paris 2015. Detta mötet ledde till att alla länder måste ha sina förpliktelser och planer med mål att reducera sina utsläpp under åren som kommer.

Läs mer på här

Grønt punkt

Stormberg är medlem i Grønt Punkt Norge och vi tar därför ansvar för att all förpackningsmaterial som används till våra produkter blir korrekt återhämtat. Detta inkluderar också det som packas från producenterna i Kina.

Läs mer om Grønt Punkt

100% förnybart

Stormberg har köpt 100% förnybar energi garanti till företagets elförbrukning, där vi har möjlighet att välja leverantör. Ursprungs-garantin kommer fråm Skjerka i Åseral.

Läs mer om förnybar.

Kemikalieförbruk

Stormberg ställer stränga kemikaliekrav och vi önsker att produktionen av våra produkter skall vara så skonsamma som möjligt för både natur, miljö och de som använder sig av våra produkter.

Läs mer om kemikalieförbruk

© 2019 Stormberg AS. All Rights Reserved.