Laster ...
[wpcloud_image attach_image=”20199″]

Selv når vi kommer til kort

Å jobbe med etisk handel er mange ganger en øvelse i tilkortkommenhet. Vi kartlegger, tilpasser, samarbeider, rapporterer, evaluerer og gjør et ærlig stykke arbeid for å få til forbedringer. Til tross for dette ser vi flere ganger at det bare ikke er nok. Vi lykkes ikke i møte de store utfordringene. Det er da, når vi kommer til kort, at det blir så viktig å smøre om og ta nye tak. En nylig gjennomført ekstern inspeksjon på et knippe av våre fabrikker hadde et ekstra fokus på bruk av overtid blant arbeidere og fagforeninger. Vi har sett en positiv utvikling på lønningene til arbeiderne de siste årene. Samtidig vet vi at bruken av overtid er en utfordring og en del av det totale bildet når det gjelder faktisk lønn. Vi har også tatt betydelig grep internt hos oss for å hjelpe leverandøren og redusere behovet for overtid. Spesielt i høysesongene.
Foto: Stormberg

Foto: Stormberg

Tilbakemeldingene viser at produksjonsåret er enda mindre sesongpreget enn det vi til nå har antatt. Vi har sett at de store variasjonene har minsket, men de er antagelig enda mindre enn det vi har trodd. Fabrikkene har mange migrantarbeidere som kommer fra områder langt fra arbeidsstedet. De ønsker å jobbe så mye som mulig og tjene mest mulig på kortest mulig tid, for så å reise på lengre ferier hjem dit de kommer fra. De er med andre ord mer enn villig til å stå både lange dager og helger. Myndighetene har i lengre tid sett igjennom fingrene på loven om 40 timers arbeidsuke. Det samme gjelder overtidsbetaling. Med den gjeldende situasjonen i Kina er det lite som tyder på at de kommer til å stramme inn på dette i nærmeste framtid. Et av våre viktigste tiltak i kampen mot overtid har vært den økte ledetiden på våre ordrer til fabrikkene. De får god forutsigbarhet og kan planlegge produksjon i god tid. Dette har virket etter hensikten og vært med å jevne ut sesongene. Men; på grunn av de andre forholdene har bruken av overtid og den faktiske lønnen ikke fått den effekten vi egentlig var ute etter. Vi kommer til kort. Det er forhold vi ikke har kontroll på, men kun kan registrere. Selv når vi kommer til kort er det både viktig å opprettholde og styrke de tiltakene vi allerede har satt i gang. Samtidig må vi se på nye veier for å komme nærmere mål. Organisering og kollektive forhandlinger er ett av virkemidlene som kan være på dette. Rapporten viser også at der dette er velfungerende kan det utgjøre en forskjell og kompensere for en del av det sovende lovverket. Stormberg ønsker å tilby varer til konkurransedyktige priser. Det er det vi lever av. Men det skal ikke skje på bekostning av arbeidernes rettigheter, ve og vel. Vi ønsker en strengere håndheving av den kinesiske arbeidsmiljølovgivningen og vi ønsker å gjøre vårt til at vi får stabile, lojale og bærekraftige leverandører i mange år framover. Det kommer vi til å fortsette med, selv når vi kommer til kort. Du kan lese hele inspeksjonsrapporten her. Jan Halvor - Stormberger Jan-Halvor-Bransdal-tw
Aktuelt

Vi lanserer ny nettbutikk!

Har du hørt det? Vi lanserer ny nettbutikk om få uker! Dette betyr større brukervennlighet for...
Les mer
Produkttips

6 produkter du må ha i turgarderoben

Det er vår i luften, dagene blir lengre og turgleden inni meg får nytt liv. Sammen med dette...
Les mer
© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.