Laster ...
[wpcloud_image attach_image=”20199″]

Kina i krystallkulen

Selv om en kikket hardt i krystallkulen for 19 år siden, da Stormberg startet opp, var det få som hadde trodd at Kina kom til å være der de er i dag. Og for en imponerende reise det har vært for Kina siden da. For Stormbergs del har reisen vært litt på tross av, men mest på grunn av forholdet Stormberg har hatt til Kina og de dyktige produsentene vi etter hvert har lært oss å kjenne der.

Vi er ikke i Kina på grunn av den begrensede ytringsfriheten eller arbeidernes manglende levelønn, men fordi vi gjennom handel og gode relasjoner har muligheten til et bærekraftig samarbeid som vi tror er med å gjøre de kinesiske fabrikkene vi produserer på, litt bedre.

Utenriksminister Børge Brendes departement slår i stortingsmeldingen «Veivalg» fast at Kina blir stadig mer sentral i internasjonale handelsregimer både globalt og regionalt. Med Kina som viktig premissleverandør i internasjonalt samarbeid er det viktig at Norge og norske virksomheter med tydelighet viser at brudd på menneskerettigheter ikke er greit, og aktivt jobbe for forbedringer. Samarbeid om de felles anliggende som Arktis og maritime spørsmål løser hverken levelønnsproblematikken eller fagforeningsfriheten, men samarbeidet kan være et godt utgangspunkt for gjensidig påvirkning også på andre områder.

Utenriksminister Børge Brende (H) og Stormberg-gründer Steinar J. Olsen. I bakgrunnen: Katja Lehland og Halvard Aglen.

Fra håndtegnede skisser, omreisende selgere og 3,8 millioner kroner i omsetning i Stormbergs oppstartår 1998, er kontrastene store til digitale designprogrammer, multi-kanals salgssystem og hundre ganger mer i omsetning nå. Denne utviklingen ville ikke vært mulig for Stormberg uten kinesiske produsenter og den utviklingen som har funnet sted der.
Det er deler av denne utviklingen vi har stått for og spilt kineserne gode på. For eksempel når det gjelder etisk handel, miljø og design så har vi utvilsomt tilført noen nye elementer. Så er det også deler av utviklingen der kineserne har tatt store steg og spilt oss gode. Det være seg eksempelvis logistikk, kulturforståelse, produksjonsteknikk og etisk handel. Sammen ser vi blant annet et lønnsnivå blant arbeiderne på fabrikkene vi produserer på, som ligger 88% over det offentlige minstelønnskravet i Kina.

Etisk handel kan med rette nevnes til kredit for begge parter siden det er nettopp den gjensidige forståelsen som har drevet forbedringene. Vi hadde ikke oppnådd de resultatene vi har uten at våre kinesiske samarbeidspartnere hadde vist oss sine verdier og kritiske punkter. Bare slik kunne vi ta tak i egne vaner og rutiner og følgelig oppnå effekt for fabrikkarbeideren. Samtidig har vi kunnet komme med en forståelse om at samfunnsansvar og det å ta vare på den enkelte medarbeider lønner seg, og at elementer ved vår kultur og verdisett som faktisk er bedre for både folk, miljø og business.
Som i forhold flest er langsiktige relasjoner essensielt. God kjemi og knirkefritt samarbeid oppstår sjelden umiddelbart. I vår setting med Kina betyr det gjerne at det må flere håndtrykk, et par middels gode produksjoner og mange kopper te til før vi ser at dette virkelig blir bærekraftig. Leverandøren må stå til Stormberg og vice versa. Det gjelder kvalitetskontroll, produkter, kunnskap og ikke minst holdninger. Vi må ha en stemme og mulighet til å påvirke arbeidshverdagen for den enkelte fabrikkarbeider.

Det samme gjelder i stor grad vårt forhold til Kina på et mer overordnet nivå. Først litt overveldet og starstruck over landet, folket og alle mulighetene. Så relativt frustrert over landet, folket og alle begrensningene. Deretter ender en relativt tilfreds og fornøyd med et forhold som fungerer bra, men som fremfor alt er i konstant utvikling og åpen for forbedringer.

Tonen var god mellom Steinar og Børge i dagens møte.

Selv om vi ser at utviklingen i Kina og i tekstilsektoren generelt bærer preg av økt automatisering og effektivisering så kan vi per i dag ikke se noen grunn til å flytte nevneverdige deler av produksjonen ut av Kina. Enkelte produktgrupper er, eller er på vei, til å bli utkonkurrert av lavkostland, men vi tror Kina blir vårt hovedleverandørland også de neste 19 årene. Forutsatt at Folkerepublikken vil ha oss der. Og vi tror at vår og andre norske samfunnsansvarsbevisste virksomheters tilstedeværelse i Kina vil være en viktig bidragsyter til å ytterligere styrke tekstilarbeidernes rettigheter og kampen for levelønn.

De diplomatiske forbindelsene og den dialogen som Regjeringen og Børge Brende har etablert med Kinesiske myndigheter, er meget viktig for norsk næringsliv, spesielt for den delen av næringslivet som jobber med og i Kina. Handel gir utvikling når bærekraft og gjensidighet er grunnlaget for samarbeidet.

Les også:

Steinar - Stormberger
steinarblogg

Aktuelt

Vi lanserer ny nettbutikk!

Har du hørt det? Vi lanserer ny nettbutikk om få uker! Dette betyr større brukervennlighet for...
Les mer
Produkttips

6 produkter du må ha i turgarderoben

Det er vår i luften, dagene blir lengre og turgleden inni meg får nytt liv. Sammen med dette...
Les mer
© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.