Laster ...
[wpcloud_image attach_image=”20199″]

Hvorfor er etisk handel viktig?

Nylig hadde vi besøk av Wang Xiandong og Wangjiao som er en av våre største produsenter og samarbeidspartnere i Kina. Gjennom besøket ble det diskutert logistikk, produktutvikling, og ikke minst hvilke tiltak som gjøres for å sikre arbeidsvilkårene for fabrikkarbeiderne i deres lokaler. Vi har snakket nærmere med vår leder for samfunnsansvar, Jan Halvor Brandsdal, for å få et innblikk i hvordan han jobber og hvorfor etisk handel er en sentralt del av vår forretningsdrift. _RS_3940 I september 2002 ble Stormberg Norges første sports- og tekstilmerkevare som ble tatt opp som medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Vi var også den første sports- og tekstilmerkevaren i Norge som offentliggjorde våre fabrikklister. Vi ønsker å bidra til åpenhet på et område som hittil har vært lukket for norske forbrukere. Vi krever også at internasjonalt anerkjente faglige og menneskelige rettigheter blir overholdt i alle fabrikker som produserer for Stormberg og vi krever fullt innsyn hos de fabrikker vi produserer på. Men hvorfor fokuserer vi på etisk handel, og hvilke frukter bærer dette arbeidet i praksis? - Fordi det er riktig og fordi det er lønnsomt for oss, fabrikken, arbeideren og samfunnet, forteller Jan Halvor. . Gode leverandører med fornøyde og stabile fabrikkarbeidere leverer bedre produktkvalitet til rett tid, enn tilfellet er med det motsatte. I praksis vil det si at vi prioriterer langsiktig langsiktige samarbeid som kan gi langsiktig lønnsomhet, fremfor kortsiktige samarbeid som kan gi kortsiktige gevinster. Det er også kun i de langsiktige samarbeidene vi oppnår forbedringer i leverandørkjeden. Men hvilke utfordringer står fabrikkene ovenfor i dag? - For mange arbeidere har ikke levelønn, mange har for lange arbeidsdager og det er ikke god nok fagorganisering på flere av fabrikkene. Dette er tre av hovedutfordringene som går direkte på arbeiderne. Miljøutfordringene er også mange og store og går både på lokale, regionale og nasjonale plan. De mange fargeriene som stenges i Kina om dagen er et eksempel på hva myndighetene gjør. Det er et viktig tiltak, men går på bekostning av den øvrige tekstilindustrien siden det virker å mangle en kongstanke bak det hele. Hva blir hovedfokuset for vårt samarbeid fremover? - Slik situasjonen er nå blir fabrikkarbeidernes arbeidstider utfordret som følge av at Kinesiske myndigheter stenger en del fabrikker for kortere eller lengre perioder. Dette fører til uønsket lediggang for arbeidere på fabrikker som må stenge, og det fører til økt produksjon og lange arbeidsdager på fabrikkene som er i drift.  Fabrikkene Stormberg produserer på er i vanlig drift, men situasjonen blant kinesiske fabrikker kan føre til økt press på arbeiderne.  Derfor er det viktig at vi samarbeider tett sammen med våre produsenter, og ser nærmere på tiltak som kan iverksettes for å ivareta fabrikkarbeidernes arbeidssituasjon på en god måte. Du kan lese mer om vårt arbeid for etisk handel her Les mer her: Martin - Stormberg Martin
Aktuelt

Vi lanserer ny nettbutikk!

Har du hørt det? Vi lanserer ny nettbutikk om få uker! Dette betyr større brukervennlighet for...
Les mer
Produkttips

6 produkter du må ha i turgarderoben

Det er vår i luften, dagene blir lengre og turgleden inni meg får nytt liv. Sammen med dette...
Les mer
© 2020 Stormberg AS. All Rights Reserved.