Hopp til hovedinnhold
Velg land
0

Klimanøytral bedrift

Stormberg jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten og alle Stormbergs produkter. Klimahandlingsplanen gir en oversikt over en del av tiltakene som allerede er iverksatt.
Stormberg jobber mot en nullvisjon. Det målet er fortsatt et stykke unna. Stormberg kompenserer derfor det CO2-avtrykket som er igjen etter at våre klima- og miljøtiltak er gjennomført, ved å kjøpe FN-godkjente klimakvoter. Klimaeffekten av alle Stormbergs aktiviteter blir dermed den samme som om aktivitetene ikke hadde funnet sted, og Stormbergs klimafotavtrykk blir redusert til null. Det innebærer at Stormberg og alle Stormbergs produkter har vært klimanøytralisert siden 2008.
Klimakvotene Stormberg kjøper bidrar til finansiering av et miljøprosjekt i Mali som ikke hadde blitt gjennomført uten finansiering via klimakvoter.

Hvert år utarbeider Stormberg et klimaregnskap som estimerer det totale CO2 avtrykket for hele virksomheten. Det gir oss en mulighet til å få oversikt over og kompensere for vårt utslipp av klimagasser og finne forbedringsområder.

Klimaregnskapene viser først og fremst at det er produksjonen av stoffene (bomull og polyester) som setter de klart største sporene, og ikke sjøtransporten fra Kina som en lett kunne anta.

Alle Stormbergs produkter er klimanøytralisert med FN-godkjente klimakvoter. Det vil si at Stormberg kompenserer alle utslipp relatert til sine produkter helt frem til sluttbruker ved å finansiere et prosjekt i Mali som har til hensikt å erstatte tradisjonelle kjøkkenovner med mer energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner. Dette er et prosjekt som ikke ville blitt realisert uten finansiering via klimakvoter. 

Matlaging  og vannkoking er en vesentlig del av hverdagen til enhver afrikansk husholdning og i dag foregår dette som oftest inne i små rom med dårlig ventilasjon, over åpne flammer og ved bruk av trekull eller ved (90 % av alle husholdninger i Mali benytter enten trekull eller ved som brensel). Konsekvensen av dette er i første rekke store helseplager og tidlig død for hundretusenvis av mennesker hvert år. Fordi man fyrer med trekull eller ved fører dette også til avskoging som har dramatiske miljømessige konsekvenser lokalt og for verdens klima. En følge av avskoging er at karbondioksid (CO2) frigjøres når man produserer og brenner trekull. Siden denne skogen ikke erstattes skjer det et nettoutslipp av klimagasser og klimabalansen i verden forverres. Klimagevinsten ved ovnprosjekter oppstår ved at man bremser denne utviklingen og med tiden helst klarer å stoppe avskogingen i disse landene.

The Global Burden of Disease Study 2010 (The Lancet) anslår at eksponering for røyk fra matlaging er den fjerde verste risikofaktor for sykdom i utviklingsland, og forårsaker fire millioner premature dødsfall per år. Dette overgår dødsfall som skyldes malaria og tuberkulose. I tillegg blir titalls millioner mennesker utsatt for sykdommer som lett kan forebygges med økt bruk av rene og effektive kokeløsninger.

Så i tillegg til klimagevinsten ved å erstatte de gamle kjøkkenovnene bidrar prosjektet også til bedre helse og økt sysselsetting gjennom produksjon og salg av disse ovnene. Prosjektet er godkjent av FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og er verifisert av Det Norske Veritas. Du kan lese mer om prosjektet her.

Selve klimaregnskapet kan du lese om ved å klikke på ønsket versjon under.


Klimaregnskap 2008 norsk versjon
Klimaregnskap 2009 norsk versjon
Klimaregnskap 2010 norsk versjon
Klimaregnskap 2011 norsk versjon
Klimaregnskap 2012 norsk versjon
Klimaregnskap 2013 norsk versjon
Klimaregnskap 2014 norsk versjon
Klimaregnskap 2015 norsk versjon

Gjeldende klimasertifikat

Les om Stormbergs klima- og miljøhandlingsplan.

 

Nå får du også dine varer levert av en klimanøytral servicepakke når du handler i vår nettbutikk. Det er Posten som tilbyr dette. Til samme pris og leveringstid som tidligere. Les mer på http://www.postennorge.no/Samfunnsansvar/Miljo