Hopp til hovedinnhold

Vi teller ned til BLACK FRIDAY - Hele nettbutikken er nedsatt!

Close
Velg land
0

Virksomheten

Stormberg er en kommersiell virksomhet som er avhengig av å tjene penger. Det er imidlertid viktig for oss at vi tjener pengene på en måte som er bra for samfunnet og for de som jobber i Stormberg. Vår misjon, visjon og verdigrunnlag skal være retningsgivende for alt vi gjør.

Stormbergs misjon

Vi vil gjøre verden til et litt bedre sted

Stormbergs visjon

Turglede til alle

Stormbergs verdigrunnlag

Bærekraftig: Vi jobber aktivt for å redusere miljø- og klimabelastningen knyttet til driften av virksomheten.
Inkluderende: Vi har medarbeidere med mangfoldig bakgrunn og vi lytter til andres meninger.
Innovativ: Vi finner nye veier og nye måter å gjøre ting på.

Stormbergs forretningserklæring

Gjennom vekst og lønnsomhet basert på vårt verdigrunnlag, får vi økonomiske ressurser til å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi trygger virksomheten og arbeidsplassene, og vi kan inspirere andre virksomheter til å drive bærekraftig.

Styret i Stormberg

Stormbergs styre består av styreleder Steinar J. Olsen, Erik Nyhuus (eiendomsutvikler), Hege Witzøe Tallaksen (daglig leder), Terje Bergin Olsen (vaktmester) og Anne Renate Hægeland (økonom og coach).

Gaver

Med gaver forstås direkte eller indirekte støtte til organisasjoner, enkeltpersoner eller arrangementer gitt av Stormberg AS. Gaver gis uten noen form for krav om gjenytelser.

Følgende retningslinjer gjelder for Stormberg og Stormbergs medarbeidere:

 1. Stormberg gir ikke gaver til forretningsforbindelser.
 2. Medarbeidere i Stormberg har ikke lov til å ta imot gaver eller tjenester fra forretningsforbindelser, samarbeidspartnere e.l. som har en verdi på mer enn kr 450,-.
 3. Medarbeidere i Stormberg skal ikke delta på reiser, turer eller arrangementer helt eller delvis betalt av forretningsforbindelser eller samarbeidspartnere, med mindre reisene, turene eller arrangementene har et klart faglig innhold.
 4. Stormberg skal ikke bidra til finansiering av kundearrangementer dersom disse arrangementene ikke har et klart faglig innhold.
 5. Stormberg har nulltoleranse for enhver form for korrupsjon og forsøk på korrupsjon.

Sponsing

Med sponsing forstås direkte eller indirekte støtte til organisasjon, enkeltpersoner eller arrangementer gitt av Stormberg AS, hvor Stormberg får en gjenytelser i form av ulike former for markedsføring, synlighet,  interne arrangementer og lignende. Skriftlig avtale skal foreligge. Det er en målsetting av sponsingen både skal være forankret i Stormbergs samfunnsengasjement og bidra til økt omsetning for Stormberg.

 1. Stormberg skal kun bruke sponsormidler på formål som er i tråd med sitt gjeldende verdigrunnlag. Følgende formål er aktuelle:
  • Samfunnsnyttige og frivillige formål
  • Støtte knyttet til gjensidige samarbeidsavtaler med humanitære organisasjoner
  • Støtte til enkeltpersoner og grupper gjennom Stormbergstipendet
  • Diverse frie sponsorater med en sosial og samfunnsnyttig profil
  • Sponsorsamarbeid i forbindelse med promotering av produkter og andre sponsorsamarbeid går under markedsføring av Stormbergs merkevare, og vurderes deretter.
 2. Stormberg skal ikke sponse eliteidrett eller toppidrettsutøvere.

Codes of Conduct

Codes of Conduct beskriver våre etiske retningslinjer. Her finner du kravene vi stiller til våre leverandører og samarbeidspartnere. Dokumentet er på engelsk. Les hele dokumentet her (PDF på engelsk).