Hopp til hovedinnhold
Velg land
0

Kjemikaliebruk

Stormberg stiller strenge kjemikaliekrav til produsentene og fabrikkene som lager Stormbergs produkter. Vi ønsker at produksjon av våre produkter skal være mest mulig skånsom både når det gjelder natur og miljø, og når det gjelder brukerne av våre produkter.

Stormberg jobber aktivt med å unngå at giftige og skadelige miljøgifter brukes i Stormbergs produkter. Det gjelder også giftige eller allergifremkallende farge- eller konserveringsmidler og tungmetaller. Produsentene våre er forpliktet til å følge det internasjonale loververket og Stormbergs strenge kjemikalieliste. Produsentene må forholde seg til stikkprøver som blir laboratorietestet for å dokumentere at det ferdige produktet er laget i samsvar med krav til kjemikaliebruk.

Sammen med leverandører og forskningsmiljøer søker Stormberg aktivt etter ny kunnskap og gode alternativer som kan ytterligere redusere bruken av giftige og skadelige miljøgifter. .

Stormberg er medlem av Kjemikaliegruppen, Swereas tekstilgruppe og har derfor tilgang på de siste oppdateringer og det fremste fagmiljøet på området. Kjemikaliegruppen jobber for å formidle lovkrav og relevant informasjon. De gir oss også tilgang på flere verktøy og rådgivning som hjelper oss på et komplisert og vanskelig felt.