Hopp til hovedinnhold
Velg land
0

Miljø og klima

I Stormberg jobber vi kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten, og har siden 2008 vært en klimanøytral bedrift med klimanøytrale produkter. Hvert eneste plagg vi selger er klimanøytralisert ved FN-godkjente klimakvoter, både når det gjelder produksjon, transport og bruk.

Vår historie som en bærekraftig virksomhet skjøt fart da vi inngikk et samarbeid med firmaet CO2focus (nå CEMAsys.com AS), som er ledende på energi- og klimaledelse. Vi startet med å utvikle en god strategi, hvor det første på agendaen var å måle klima- og miljøpåvirkningen hele Stormbergs verdikjede står for. Ved føring av klimaregnskap over flere år, kan vi nå se at klimafotavtrykket vårt stadig reduseres. I 2016 endte det totale klimafotavtrykket på 10.167 tonn CO2. Dette er en nedgang på 1795 tonn fra 2015, og i 2017 gikk vi ytterligere 16 % ned til 8573 tonn CO2.

Målingene har gitt oss god oversikt over utslipp og forbruk, men det er konkrete handlinger som utgjør en forskjell. Flere tiltak måtte derfor til for å redusere klimafotavtrykket og kompensere for det utslippet vi har. Dette har ført omstilling av egen bedrift og finansiering av en rekke prosjekter. I flere år har vi støttet utviklingen av fornybar energi i Kina, hvor vårt sports- og turtøy produseres, og fra 2018 har vi støttet skogbevaringsprosjektet “April Sulamei”, som jobber for å bevare regnskogen på Papa New Guneia. Stadig mer resirkulert polyester og bambus brukes i våre produkter. Logistikken er blitt optimalisert, slik at vi ikke benytter fly til vareleveranser, og bruk av emballasje er minimalisert.

Vår historie har bare så vidt begynt. Vi jobber stadig mot en nullvisjon for vårt utslipp, men må for øyeblikket kompensere på andre måter. Vi kjøper derfor FN-godkjente klimakvoter, som gjør at klimaeffekten av alle Stormbergs aktiviteter er den samme som om de ikke hadde funnet sted. Stormbergs klimafotavtrykk blir da redusert til null. Midlene fra klimakvotene brukes til konkrete klimaprosjekter rundt om i verden.

Men satsingen på bedre klima og miljø handler om mer. Det handler også blant annet om kjemikalier og miljøgifter. Vi ønsker hverken at fabrikkarbeiderne i Kina eller våre Kunder skal bli utsatt for skadelige mengder kjemikalier. Og vi ønsker å skåne naturen så mye som mulig. Derfor setter vi store krav til oss selv, våre produkter og leverandører. Omfattende kjemikalieliste skal overholdes på ethvert produkt og vi skal jobbe kontinuerlig for å finne alternativer som kan føre oss nærmere morgendagens krav.

Fra 2018 har vi inngått samarbeid WWF, fordi vi er opptatt av natur og fordi vi ønsker å være en del av en bærekraftig utvikling. Stormberg er brennende opptatt av at kommende generasjoner skal kunne få like flotte naturopplevelser som det vi kan. Derfor ønsker Stormberg å støtte WWF i dette arbeidet, og da spesielt jobbe for å bevare hubroen i Norge. Her kan du lese mer om arbeidet.

Alle Stormbergs produkter er klimanøytralisert med FN-godkjente klimakvoter. Det vil si at Stormberg kompenserer alle utslipp relatert til sine produkter helt frem til sluttbruker. Klimakvotene brukes til å finansiere et skogbevaringsprosjekt i Papa New-Guneia. Her finnes et av verdens største gjenværende områder med regnskog, som er under stort press fra selskaper med motiver om å drive plantasjer, gruver og hogst. I tillegg til å beskytte eksisterende regnskog, bevare det biologiske mangfoldet og dyrelivet, vil prosjektet bidra til å forbedre levevilkårene for urbefolkningen. Les mer

Vi utvikler stadig nye produkter av resirkulerte materialer. I stedet for å bruke av jordens ikke-fornybare ressurser, bidrar vi til absorbering av CO2 og redusering av klimautslipp.
Les mer

Bruker du ikke Stormbergplagget ditt lenger? Ikke kast det! Andre kan få nytte og glede av det, og du får penger for det. Vi har hatt panteordning på tøy siden 2007.
Les mer

Økotex er et kvalitetsmerke som står på tekstiler som er testet for helsefarlige kjemikalier, og skal ikke inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer.
Les mer

The Communiqués

I 2015 signerte vi the Paris Pledge for Action i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris 2015. Dette møtet førte til at alle land må ha sine forpliktelser og planer for å redusere sine utslipp i årene som kommer.
Les mer på her

Grønt punkt

Vi er medlem i Grønt Punkt Norge og tar ansvar for at all emballasje som brukes på våre produkter blir forsvarlig gjenvunnet. Dette inkluderer også det som pakkes fra produsentene i Kina.
Les mer om Grønt Punkt

100% fornybar

Stormberg har kjøpt 100% fornybar energi garanti for strømforbruket til hele virksomheten der vi har råderett over leverandør. Opprinnelses-garantien kommer fra Skjerka i Åseral.
Les mer om fornybar.

Kjemikaliebruk

Stormberg stiller strenge kjemikaliekrav og vi ønsker at produksjon av våre produkter skal være mest mulig skånsom både mot natur og miljø, og mot brukerne av våre produkter.
Les mer om kjemikaliebruk

Klimanøytral pakke

Nå får du også dine varer levert av en klimanøytral servicepakke når du handler i vår nettbutikk. Det er Posten som tilbyr dette. Til samme pris og leveringstid som tidligere.
Les mer hos Posten