Hopp til hovedinnhold
Velg land
0

Vi vil gjøre verden til et litt bedre sted

Vi som jobber i Stormberg ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar. For oss er det viktig at våre resultater skapes på en måte som gagner samfunnet. I våre vedtekter står det at 1 % av Stormbergs omsetning skal brukes til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter. Vi er på denne måten med på å finansiere både store og små tiltak i Norge og i utlandet, og du som kunde hjelper oss med å forandre verden. Hver gang du handler hos oss øker bidraget til gode formål. Hittil utgjør 1% andelen mer enn 35 millioner.

Vårt 1 %-bidrag går som sagt til mange ulike prosjekter, og vi samarbeider med blant annet Røde Kors, Norges Blindeforbund og Strømmestiftelsen. I disse samarbeidene bidrar vi med klær til fattige familier i Øst Europa, vi finansierer øyeoperasjoner for mennesker i Asia som er reversible blinde, men ikke har råd til operasjon selv, og vi gir jenter i Bangladesh mulighet til å få en utdannelse via finansiering av skoleprogrammet Shonglap. Det er små beløp for oss, men det har stor betydning for de det gjelder.

Inkluderende arbeidsliv (IA) handler om å se enkeltmennesker og å la alle få en sjanse til å bruke sine ressurser. Edin Sivac er en av våre ansatte med en bakgrunn som skiller ham fra mange andre. Han er opprinnelig fra Bosnia, men jobber nå som skiftleder hos Stormberg. Dette er hans historie.

Da Edin var bare tretten år, ble han tvunget på flukt grunnet krigen som oppsto. Bosnia-krigen var den største væpnede konflikten i Europa siden andre verdenskrig. Rundt 100 000 mennesker ble drept. Edin ble selv holdt fanget og satt en tid i konsentrasjonsleir. Han opplevde grusomme handlinger i en krig der de sivile måtte lide. Det var voldtekter av unge jenter, bortføringer, grov tortur og drap.

Å oppleve hendelser som dette er både traumatiserende og ødeleggende. Det å så bli tvunget til å bosette seg i et nytt land, med nye mennesker, ny kultur og nytt språk, byr på store utfordringer. «Det har ikke vært lett, men livet skal ikke være lett», sier Edin. Han mener det er avgjørende å se framover. At man ikke må bruke krefter på det som har skjedd. Det man ikke kan gjøre noe med.

 

 

– Det er livet akkurat nå, og det som en har i vente, som betyr noe. Man må selv jobbe med den sorgen man bærer. De sårene en har fått vil alltid være med en, men å stagnere i sorgen eller isolere seg kommer det ikke noe godt ut av.

Edin har hatt tøffe perioder også etter at han kom til Norge. Det å få seg en jobb ble hans redning ut av et levemønster preget av de mørke, tunge minnene fra barndommen. «For meg er det å gå på jobb hver dag terapi», smiler han. Vi mennesker er sosiale vesener, og det er få som trives alene. De fleste trenger noen som kan se oss og lytte til det vi sier. Det å få innpass i et arbeidsmiljø, vil for mange være avgjørende for egen selvfølelse. For Edin er det også viktig å stå på egne bein. «For meg er det å kunne bidra i samfunnet viktig. Livet kan plutselig snu, og da gjelder det å kunne klare seg selv. Alle har ansvar for sitt eget liv». Han hadde en vanskelig barndom, allerede før krigen brøt ut. En barndom som ga ham arr, men også mot og kampvilje. Det er disse styrkene han har valgt å ta med seg videre i livet.

For Edin har jobben i Stormberg betydd utrolig mye. Han forteller at det å bidra i samfunnet, og å komme seg vekk fra det livet han var på god vei inn i, har vært helt essensielt for at han i dag trives med seg selv og sin livssituasjon. Han forteller at jobben byr på både gode og dårlige dager.

– Jeg, som alle andre, stresser og jobber hardt, men det å stå på egne bein veier opp for de harde dagene. De tøffe tidene gjør at de gode blir enda bedre.

Slike erfaringer ønsker Stormberg å bidra til at flere mennesker får oppleve.

Inkludering er den beste integreringen, men det å ansette mennesker med en annerledes bakgrunn, blir av mange sett på som risikabelt. «Alle mennesker fortjener en sjanse», presiserer Edin. Det skal ikke ha noen betydning hvilken bakgrunn en har, men det er opp til hver enkelt bedrift å tørre å invitere mennesker med ulike bakgrunner inn i sitt arbeidsmiljø. I Stormberg har vi aldri angret.

Dette er inkluderende arbeidsliv

Stormberg er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Siden oppstart i 1998 har vi jobbet for et lavt sykefravær og for å få folk ut i arbeid. Vi har en målsetting om at 25% av de som ansettes, skal være mennesker som har problemer med å komme seg ut i arbeidslivet. Dette er både flykninger og andre innvandrer, det ere mennesker med bakgrunn fra rus og kriminalitet, det er unge som har slitt på skolen og mennesker med fysiske- eller psykiske helseplager. Rekrutteringen skjer blant annet gjennom vårt mangeårige samarbeid med NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og fengsler. I nyttårstalen fra 2014 trakk Erna Solberg frem Stormberg som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder rekruttering mennesker som har slitt med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette er en anerkjennelse av vår rekrutteringspolicy som vi setter stor pris på.

1 % kan for mange virke lite, men dette er likevel med på å skape forandring i verden. Stormberg startet sitt samarbeid med Strømmestiftelsen i 2007, og har siden 2010 støttet Shonglap-prosjektet. Dette er et skoleprogram som gir unge jenter i Bangladesh mulighet til å bestemme over eget liv og framtid, noe de ellers ikke ville fått anledning til.

Strømmestiftelsens visjon er å skape en verden uten fattigdom. Dette vil de oppnå gjennom hjelp til selvhjelp. Utdanning er ett av verktøyene som på sikt vil kunne bidra til å oppnå denne visjonen, og dette ønsker Stormberg å hjelpe til med. En del av pengene fra vår 1 % går derfor til Shonglap. Utdanningsprogrammet går over ett år, og tar for seg viktige temaer som tidlig ekteskap, jentenes egne rettigheter, helse og hygiene. I tillegg lærer studentene å lese og skrive, og får yrkesopplæring. Programmet hjelper jentene til å stå på egne bein og å bli økonomisk selvstendige.

Sammen med Strømmestiftelsen følger vi tenåringsjenta Ima. Hun er en av de som utdanner seg gjennom programmet, og har selv skrevet om sine erfaringer. Ima er et godt eksempel på at det nytter å bidra med det man kan. Fra første dag på skolebenken har hun fått kunnskap som hun trenger for å klare seg selv. I juni i 2016 hadde hele 130 000 jenter gjennomført Shonglap-utdanningen, og over 2 200 av dem er takket være bidrag fra Stormberg. Mange av jentene har skapt bærekraftige endringer i sine egne lokalsamfunn, og Ima er en god representant for dem.

For Ima har Shonglap betydd veldig mye. Utdannelsen har gitt henne både kunnskap og selvtillit. Dette har igjen ført til en rekke engasjementer for den unge jenta. Da hun skjønte at det var mange i landsbyen hennes som verken kunne lese eller skrive, startet hun sin egen gruppe og lærte dem det. Helse er et annet tema Ima brenner for. Hun har på eget initiativ lært både lokalbefolkningen om viktigheten med god håndhygiene og riktig medisinering. I tillegg har hun dratt i gang et prosjekt for å måle vannkvaliteten på vannet i landsbyen. Gjennom yrkesopplæringen har Ima funnet ut at om hun avler opp husdyr og selger dem videre, vil hun kunne tjene sine egne penger og forsørge seg selv. Dette gjør både hennes egen, og familiens, hverdag lettere.

Å høre hvordan Shonglap har gjort livet til Ima, og forholdene i hennes landsby, bedre, gir oss en bekreftelse på at det nytter å bry seg. Vi ser at Ima ikke bare får utbytte av utdanningen selv, men bruker den til å hjelpe andre. Det er en slik bærekraftig utvikling både Strømmestiftelsen og Stormberg ønsker å oppnå.

I dag er verden på full fart mot en temperaturøkning på 5 grader. Det vil gi 7 meter høyere vannstand og gjøre en enda større del av verden ubeboelig. Det vil gi enorme flyktningestrømmer og kamp om ressursene vi aldri har sett maken til i menneskehetens historie. Det er ikke en verden vi ønsker å gi videre til våre barn. Denne måneden ble Paris-avtalen iverksatt, og det forplikter oss. Også næringslivet.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten, og har siden 2008 vært en klimanøytral bedrift med klimanøytrale produkter. Hvert eneste plagg vi selger er klimanøytralisert ved klimakvoter, både når det gjelder produksjon, transport og bruk.

Vår historie som en bærekraftig virksomhet skjøt fart da vi inngikk et samarbeid med firmaet CO2focus. De er ledende på området energi- og klimaledelse, og jobber med å tilby løsninger for klimanøytralitet. Vi startet med å utvikle en god strategi, hvor det første på agendaen var å måle klima- og miljøpåvirkningen hele Stormbergs verdikjede står for. Ved føring av klimaregnskap over flere år, kan vi nå se at klimafotavtrykket vårt stadig reduseres. I 2015 endte det totale klimafotavtrykket på 12000 tonn CO2. Dette er en nedgang på mer enn 4000 tonn fra 2014, og motiverer oss til å fortsette kampen mot utslipp.

Målingene har gitt oss god oversikt over utslipp og forbruk, men det er konkrete handlinger som utgjør en forskjell. Flere tiltak måtte derfor til for å redusere klimafotavtrykket og kompensere for det utslippet vi har. Dette har ført omstilling av egen bedrift og finansiering av en rekke prosjekter. Vi har støttet utviklingen av fornybar energi i Kina, hvor vårt tøy produseres. Stadig mer resirkulert polyester, organisk bomull, hamp og bambus brukes i våre produkter.

Vår historie har bare så vidt begynt. Vi jobber stadig mot en nullvisjon for vårt utslipp, men må for øyeblikket kompensere på andre måter. Som nevnt kjøper Stormberg klimakvoter. Disse er FN-godkjente og gjør at klimaeffekten av alle Stormbergs aktiviteter er den samme som om de ikke hadde funnet sted. Stormbergs klimafotavtrykk blir da redusert til null. Og midlene fra klimakvotene brukes til konkrete klimaprosjekter i Asia.

Men satsingen på bedre klima og miljø handler om mer. Det handler også blant annet om kjemikalier og miljøgifter. Vi ønsker hverken at fabrikkarbeiderne i Kina eller våre kunder skal bli utsatt for skadelige mengder kjemikaler. Og vi ønsker å skåne naturen så mye som mulig. Derfor setter vi store krav til oss selv, våre produkter og leverandører. Omfattende kjemikalieliste skal overholdes på ethvert produkt og vi skal jobbe kontinuerlig for å finne alternativer som kan føre oss nærmere morgendagens krav.

Vi ser at ved å engasjere oss og drive vår virksomhet med fokus på klima og miljø, er vi én av mange brikker som bidrar til en bedre verden. Vi ønsker å være en del av en bærekraftig utvikling, og er brennende opptatt av at kommende generasjoner skal få kunne like flotte naturopplevelser som vi kan. Med engasjement og konkrete tiltak er dette fullt mulig, men vi må gjøre det sammen og vi må være mange.