Mene pääsisältöön
Valitse maa
0

Ilmastoneutraali yritys

Stormberg pyrkii jatkuvasti vähentämään toimintaansa ja kaikkiin Stormberg-tuotteisiin liittyviä ilmasto-ja ympäristövaikutuksia. Climate Action Plan antaa yleiskuvan joistakin jo toteutetuista toimenpiteistä.

Stormberg pyrkii nolla-visioon. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä jonkin verran matkaa. Stormberg siis kompensoi kaikista ilmasto- ja ympäristötoimista huolimatta taaksensa jättämää hiilijalanjälkeä ostamalla YK:n hyväksymiä päästökompensaatioita. Kaiken Stormbergin toiminnan ilmastovaikutukset ovat siis samat kuin jos toimintaa ei olisi tapahtunut ollenkaan, ja siksi Stormbergin hiilijalanjälki on nolla.

Stormbergin ostamilla päästövähennyksillä rahoitetaan ympäristöhanketta Kiinassa. Hanketta ei olisi saatu päätökseen ilman päästökompensaatioista saatua rahoitusta.

Joka vuosi Stormberg valmistaa ympäristötilejä, joissa arvioidaan koko yrityksen kokonaishiilijalanjälkeä. Sen avulla saamme mahdollisuuden nähdä ja kompensoida kasvihuonekaasupäästöjämme ja löytää kehityskohteita.

Kaikki Stormbergin tuotteet ilmastoneutraloidaan ostamalla YK:n hyväksymiä  päästökompensaatioita. Stormberg kompensoi kaikki tuotteisiin liittyvät päästöt aina siihen asti, kun ne tavoittavat kuluttajan. Stormberg kompensoi päästöt rahoittamalla tuulivoimahanketta Pohjois-Kiinassa. Kyseessä on projekti, joka ei olisi toteutunut ilman päästökompensaatioiden kautta saatua rahoitusta. Tämän alan sähkön tuottamisen päälähde on ympäristölle haitalliset hiilivoimalat. Tuulivoimahankkeen tarkoitus korvata osa hiilivoimaloista ympäristöystävällisemmällä tuulivoimalla.

Tuulipuisto koostuu 32:sta tuuliturbiinista. Tämä vastaa 100 gigawattia/tunti, joka on sama kuin 5000 pohjoismaalaisen kotitalouden tai 100000 kiinalaisen kotitalouden kulutus.

Hankkeella on potentiaali vähentää hiilipäästöjä 92 tuhatta tonnia vuodessa. Tämä vastaa noin 30 000:n auton päästöjä.