Gjesteblogg: Dine ødelagte turklær kan bli til grønne tak!

Fretex er størst på tekstilinnsamling i Norge. En del av tekstilene er ødelagte og vi samarbeider med mange kommuner for å unngå at tekstiler havner i restavfallet. Minst like viktig er det at vi samarbeider med bedrifter som kan nyttiggjøre seg de ødelagte tekstilene. En av disse bedriftene er Bergknapp, ledende på grønne tak i Norge.

Fretex har mer enn 3.000 tøybokser over hele landet der folk kan levere brukt tøy. I tillegg har Fretex avtaler med Stormberg og mange andre om innsamling av brukt tøy som folk panter i butikken. Dette er viktige miljøtiltak som produsentene kan bidra med.

Vi mottar ca. 24.000 tonn tekstiler årlig. Omlag 20 % av tøyet er ødelagt, men det bryr ikke Bergknapp seg om. Det ødelagte tøyet males opp og presses til filt. I år skal Fretex levere tekstilmatter til Bergknapp tilsvarende et areal på 50 fotballbaner.

På taket av Alna senter i Oslo, vokser det grønnkål, mais, tomater og bønner.Den lille kjøkkenhagen består av pallekasser plassert på et torvtak på 1500 m2.. I tillegg har de to bikuber som så langt har gitt 40 kg honning. Et annet sted i Oslo planlegger restauranten på hotellet, The Hub, å dyrke sine egne grønnsaker på hotellets tak. 

Grønne tak kan brukes til rekreasjon, opplevelse og skape identitet, – men miljøeffekten er foreløpig den viktigste grunnen til den sterkt voksende interessen. 

Grønne tak kan legges både på gamle og nye bygg og størst miljøeffekt får man i tettbebygde strøk. Takene håndterer overvann, renser bort svevestøv og gir plass til arter som presses ut av byene. En ny studie av gresskledde tak viser hvor mye CO2 som faktisk fjernes ved hjelp av de grønne vekstene. Chicagos grønne rådhustak, for eksempel, har redusert byggets energikostnader med 11 prosent. På varme sommerdager kan temperaturen på et grustak komme opp i 80 grader, mens et gresskledd tak bare blir halvparten så varmt. De grønne takene kjøler ned byggene på sommeren, samtidig som de isolerer dem om vinteren. Om takhagene er mange nok, vil nedkjølingen kunne føre til lavere temperaturer i området om sommeren, noe som kan spare energi i form av mindre bruk av luftkjølingsanlegg. Takhagene kan også fungere som bolig for truede dyrearter. På rådhuset i Chicago finnes det for eksempel en rekke sjeldne, lokale planter.

Men like viktig er det at grønne tak og takhager suger opp mye regnvann. I storbyer er regnvannet en stor utfordring; betong- og asfaltoverflater gjør at nedbøren mister sine naturlige veier ned i jorden og i stedet havner i kloakksystemet – som har en tendens til å oversvømmes. Planter på tak absorberer og fordamper regnvannet, noe som reduserer belastningen på vannsystemet. Grovt oppsummert kan grønne tak holde igjen 50-80% av nedbøren gjennom ett år. 

Sedum er mye brukt på tak, det er en svært hardfør plante som lagrer vann i bladene og tåler ekstreme forhold godt. Den trives i jordlag så tynne som 4-5  cm. Tekstilmattene inneholder 6-8 sedumarter og tiltrekker seg humler, sommerfugler og småfugler. Bergknapp ønsker å ligge i front når det gjelder bærekraftig byutvikling og sirkulærøkonomi. De har nå ansatt en økolog for å utvikle biotop-tak som skal skape leveområder for insekter, fugler og sårbare planter. Dessuten starter de i år produksjon av bie-vennlige blomsterenger med opphav på Sørøstlandet.  

Neste gang du rydder i skapet -husk at også ødelagte tekstiler er en ressurs!

Alle Stormberg-plagg kan pantes i en av Stormbergs mange butikker. Les mer om Stormbergs panteordning her.

Katarina – Gjesteblogger Fretex

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *