Vi må gjøre mer for å bevare naturmangfoldet

Forskere ropte nylig varsko om insektsdød. Så mye som 40 % av verdens insektarter risikerer å forsvinne i løpet av noen tiår. I høst kom WWFs Living Planet Report og slo fast at mer enn 60 % av verdens dyreliv er forsvunnet de siste 40 årene. Vi mister natur som aldri før. Det må gjøres mer for å bevare naturmangfoldet.

I takt med global oppvarming mister vi arter. Verdens korallrev som er hjem for en fjerdedel av alt livet i havet, står i stor fare til å forsvinne. Bildet av utviklingen blir fort dystert og konsekvensene store. Likevel er det håp. – Vi kan fortsatt snu, sier Sverre Lundemo, seniorrådgiver for naturmangfold og rovdyr i WWF Verdens Naturfond. – Men da må vi handle nå.

Mer enn 2300 arter står på rødlisten for arter som er utrydningstruet i Norge. Bildet viser en Scissor-bee (Chelostoma florisomne). Foto: Ola Jennersten / WWF-Sweden 

Norge er kanskje liten i den store sammenhengen, og vi kan ikke redde verden alene, men det er ikke grunn til å la være å handle. Hvis ikke vi klarer å snu våre vaner, redusere våre utslipp og ta vare på vårt artsmangfold, hvordan kan vi da forvente at andre skal?

Vi trenger en politikk som bokstavelig talt sørger for mer natur – gjennom vern av viktige naturområder, restaurering av forringet natur, og gjennom strengere miljøhensyn og en sunn og helhetlig forvaltning av våre arter. Dette krever større miljøhensyn og økt miljøkompetanse i alle sektorer, fra stat til kommune. I tillegg kan Norge ta en lederrolle i arbeidet med en ny, internasjonal naturavtale, en avtale som bør sørge for å ansvarliggjøre verdens land og sikre at vi snur de negative trendene for naturen.

I Stormberg er vi opptatt av å gå fra ord til handling. Det er ikke nok å snakke om problemene, vi må finne løsningene. Og vi må gjøre det før det er for sent.

Vi ønsker med dette å utfordre Klima- og miljøminister Ola Elvestuen til å gjøre mer for å bevare naturmangfold, og ta miljøpolitikken fra ord til handling. Hva vil regjeringen gjøre de kommende årene for å bevare naturmangfoldet vi alle er avhengige av?

Les også:

Vi trenger flere klimanøytrale virksomheter 
Fremtiden må bli grønnere

Ida – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *