Takk for i år!

2018 har vært et begivenhetsrikt år. I år fylte vi 20 år, og jeg vil først og fremst takke alle våre Kunder og samarbeidspartnere som har fulgt oss i disse årene. 2018 har vært et tøft år for retailbransjen, og i årene som kommer er jeg sikker på at vi vil oppleve store endringer. Samtidig er jeg overbevist om at de grunnleggende verdiene våre vil være like viktige fremover som de er i dag. 

Da Stormberg ble startet i 1998 var det ikke bare med mål om økonomisk vekst. Det var også med et mål om å bidra positivt til samfunnet. I Stormberg har vi en misjon om å gjøre verden til et litt bedre sted – det er noe som står sterkt hos alle våre medarbeidere.

Helt siden starten har 1% av omsetningen i Stormberg gått til samfunnsnyttige og humanitære prosjekt, og i 2018 passerte vi 40 millioner kroner til gode formål.


Du gjør en forskjell
I 2018 har alle dere som har handlet Stormberg-klær vært med å støtte WWFs arbeid med å bevare biologisk mangfold, dere har bidratt til at barn og unge har et gratis samtaletilbud gjennom City Changers, og dere har hjulpet 380 jenter i Bangladesh til en bedre fremtid gjennom Strømmestiftelsens utdanningsprogram, Shanglop. Dere har vært med å løfte fokuset på psykisk helse og dere har støttet Fretex sitt arbeid med gjenbruk og gjenvinning av tekstiler. I år har dere gjort det mulig for flere voldsutsatte kvinner å søke hjelp på krisesentre fordi de har muligheten til å ta med seg kjæledyret sitt. Takk for at dere hjelper oss å hjelpe. Les mer om 1% ordningen her.

10 år med klimanøytrale produkter
I 2018 har vi engasjert oss enda sterkere for en bærekraftig fremtid. Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt klimafotavtrykk, og i 2018 har vi blant annet redusert bruken av emballasje, gjort energisparende tiltak i flere butikklokaler og vi har økt andelen resirkulerte tekstiler. Den globale oppvarmingen er en utfordring som vi må jobbe sammen for å løse, og i Stormberg er vi opptatt av å være en del av løsningen. I 10 år har vi vært en klimanøytral virksomhet med klimanøytrale produkter, les mer her.

Mangfold er en styrke
I Stormberg er det mer enn 350 dyktige ansatte som jeg vil takke spesielt for den innsatsen som legges ned hver dag. Vi er en virksomhet som er opptatt av mangfold og inkludering, og vårt mål om at 25 % av alle Stormbergere skal være personer som har hatt utfordringer med å komme i arbeid, er en av våre store styrker. Det gjør at vi får flere perspektiver og erfaringer å spille på, og som virksomhet representerer vi på den måten bedre mangfoldet som er i samfunnet. I skrivende stund er denne målsetningen så godt som oppfylt.

Konstant i utvikling
2018 har vært et tøft år for mange i retailbransjen, og avisoverskriftene bærer ukentlig bud om negative framtidsutsikter. Vi merker godt endring i våre Kunders handlemønster, og justerer oss hele tiden etter den, derfor er vi ekstra stolte av rekordvekst gjennom nettbutikkene våre i 2018, med all time high i november! En ordentlig lagseier, og tillitserklæring fra Kundene våre. Over 30% av vår samlede omsetning er nå nettbutikkomsetning. Men det er ingen tvil om at kanalene styrker hverandre fremdeles. I Stormberg er vi opptatt av å utvikle oss, og av å teste nye ting. Det handler ikke om å gjøre det riktige, men om å tørre å prøve. For å lykkes må det være rom for å prøve og feile, og å prøve igjen. Vi må sørge for at det ikke finnes noen barrierer eller utfordringer mellom de ulike kanalene våre. I 2018 inngikk vi et samarbeid med teknologiselskapet, OfflinePal, for å kunne tilby våre Kunder enda bedre turopplevelser, les mer her. Vi ser nå til markedsplasser og vi jobber med å forbedre teknologien vi bruker gjennom å utnytte systemene våre på best mulig måte, og samtidig teste ut nye løsninger gjennom ny kassaløsning og oppgradering av nettbutikk-plattform i starten av 2019. Å gjøre det enklest mulig for våre Kunder, på tvers av alle kanaler, vil være målsettingen vår i 2019. I året som kommer vil vi fortsette å teste nye muligheter og markeder. Det eneste som er konstant er endring.

Små turer er også store
2018 var året da gründer Steinar J. Olsen ga stafettpinnen videre til Jens Christian Iglebæk, Leif Westgård og meg selv, les mer her. Da Stormberg ble startet for 20 år siden var det fordi det var et behov for funksjonelt sports- og turtøy til familievennlige priser. Målet var å gjøre det lettere for hele familien å komme seg ut på tur. Tiden har vist at det er noe folk trenger og ønsker. I dag er Stormberg Norges mestselgende sports- og turtøymerkevare.

Retailbransjen, vårt handlemønster og kommunikasjonskanalene vi bruker har forandret seg mye siden 1998. Likevel er og forblir grunntanken og filosofien i Stormberg den samme: vi vil skape turglede for alle. I Stormberg er vi opptatt av de små hverdagsturene. Det er ikke lengden på turen som teller, men opplevelsene du får underveis. Derfor er slagordet vårt; små turer er også store.

Jeg kan love dere at vi i 2019 vil fortsette å jobbe for å skape turglede til alle. Vi vil fortsette med å gjøre verden til et litt bedre sted, og vi vil fortsette med å teste og utforske nye muligheter. Jeg håper du vil være med oss videre. Ditt engasjement er viktig – det gjør oss bedre.

Les også:

Ny ledelse
Takk for 20 år

Hege – Stormberger.

 

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *