Fremtiden må bli grønnere

Selv om det nylige klimatoppmøte i Polen gir håp om at flere land vil jobbe sammen for å redusere klimagassutslipp, er veien fra ord til handling fort lang. Politiske beslutninger er viktige, men det er opp til oss alle å bidra til at vi når målene.

FNs klimapanels rapport fra oktober i år beskriver et dystert fremtidsbilde dersom vi ikke lykkes med å redusere utslippene drastisk de neste årene. Vi vil få mer ekstremvær, mange vil oppleve ekstremtørke og hungersnød, og en rekke arter vil gå tapt.

Stormberg har siden 2008 vært en klimanøytral virksomhet med klimanøytrale produkter. Det vil si at vi hele tiden analyserer virksomhetens totale klimagassutslipp, og jobber systematisk for å redusere disse. Dette har ført til at vi har gjort mange grep i egen virksomhet, både når det gjelder produksjonsmetoder, materialvalg, bruk av emballasje, energi og transport. I 2017 reduserte vi de totale utslippene med 16 %, se klimaregnskapet her.

Når man ikke klarer å redusere utslippene fort nok, blir det enda viktigere å bevare skog og grøntarealer som kan bidra til å rense luften og ta opp CO2.

Målet vårt er en nullvisjon, men inntil vi er der kompenserer vi for produksjon, transport og bruk av hvert eneste plagg, ved kjøp av klimakvoter. Midlene fra klimakvoter brukes til konkrete klimaprosjekter, og fra 2018 støtter vi «April Sulamei-prosjektet» som har til hensikt og bevare regnskogen i Papua Ny-Guinea.

Skogen er vår viktigste buffer
På Papua Ny-Guinea finner man et unikt tropisk økosystem med isbreer, regnskoger og et uvanlig rikt dyreliv. Papua Ny-Guinea er ansett som en av jordas 10 viktigste områdene for biologisk mangfold. Selv om landet består av mindre enn 1% av verdens landareal, finner man hele 10 % av verdens biologiske mangfold der.

Prosjektet vil også sikre beskyttelsen av viktige habitater (bosted) for områdets natur og dyreliv, blant annet de 387 truede fuglearter som finnes i regionen.

April Sulamei-prosjektet er et såkalt REDD+ prosjekt som vil si at det er et prosjekt som har til hensikt å bevare skogområder. Skog er en av de viktigste bufferne vi har mot klimagassutslipp. Ved hjelp av fotosyntesen renser skogen lufta for CO2.

April Sulamei-prosjektet som ligger i den vestlige delen av Papua Ny-Guinea, består av omtrent 600.000 hektar av urørt tropisk regnskog. Uten støtte fra REDD fondet og klimakvoter, ville dette området trolig blitt utnyttet til tømmer eller omdannet til jordbruksjord. Stadie 1 av prosjektet vil forhindre 22.8 millioner tonn CO2 i å bli sluppet ut i atmosfæren. Les mer om prosjektet her.

Regnskogen gir liv til millioner av mennesker og kanskje så mye som 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo.

De globale klimagassutslippene lå stabilt i noen få år, men begynte å stige igjen i 2017. En fersk rapport fra Global Carbon Project viser at CO2-utslippene i 2018 fortsetter å øke. Vi går feil vei. Når man ikke klarer å redusere utslippene fort nok, blir det enda viktigere å bevare skog og grøntarealer som kan bidra til å rense luften.

I Stormberg vil vi fortsette å jobbe aktivt for å redusere virksomhetens totale klimagassutslipp. Vi vil sørge for at alt utslipp knyttet til produksjon og bruk av plagg vi selger blir kompensert gjennom FN-godkjente klimakvoter, som brukes til konkrete klimaprosjekter. Klimaeffekten av alle Stormbergs aktiviteter skal være den samme som om de ikke hadde funnet sted – altså lik null. Vi håper flere virksomheter vil gjøre det samme.

Les mer om vårt arbeid med klima og miljø her.

Les også: 

Vi trenger flere klimanøytrale virksomheter
Gjesteblogg: Verdens natur er i fare, men kan fortsatt reddes
Det grønne klesskifte

Ida – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *