Vi trenger flere klimanøytrale virksomheter

En fersk FN-rapport viser at konsekvensene av global oppvarming trolig er mer dramatiske enn tidligere antatt. For å hindre store globale ødeleggelser er det behov for å gjøre store endringer i løpet av kort tid.

– Problemet er ikke mangel på løsninger eller teknologi. Problemet er vilje og mot til å raskt nok gå fra ord til handling, sa Stormberggründer, Steinar J. Olsen, på Klimarådets møte, fredag 11. november 2018.

Stormbergere på brevandring i Jotunheimen. Om få år vil disse breene være helt borte dersom den globale oppvarmingen fortsetter.

Dramatiske konsekvenser
På klimarådsmøte var rapporten fra FNs klimapanel, om konsekvensene av 1,5 grader oppvarming sammenlignet med 2 graders oppvarming, tema. Rapporten som kom i oktober, viser at forskjellen på 1,5 og 2 graders oppvarming er dramatisk, og konsekvensene større enn tidligere antatt.

Ved 2 graders oppvarming kan vi risikere å krysse vippepunkter som fører til store irreversible endringer. Klarer vi å stoppe på 1,5 grader kan vi spare omtrent halvparten så mange arter fra utryddelse, flere hundre millioner mennesker vil bli spart for ekstremtørke og hungersnød, og 50 % færre vil mangle vann.

I dag ligger Norge an til å overskride 2 grader. Skal vi klare å begrense den negative utviklingen så krever det raske og svært omfattende endringer på mange områder.

Klimanøytrale virksomheter
Stormberg har vært klimanøytral siden 2008. Gjennom å analysere hele livsforløpet til produktene våre, fra råvareproduksjon til avfallshåndtering, har vi fått en god oversikt over hvilke områder vi kan forbedre. Dette har resultert i mange små og store endringer. Blant annet har vi de siste årene økt andelen resirkulert polyester betraktelig, vi har gjort energieffektiviserende tiltak i butikklokalene våre og vi har redusert emballasjebruken. I 2017 reduserte vi virksomhetens totale klimagassutslipp med 16 %.  Se Stormbergs klimaregnskap her.

Med en økt gjennomsnittlig sommertemperatur på 2 grader, er det beregnet at 90 % av alle isbreer i Norge vil forsvinne. Isbreer og snøfonner i Jotunheimen har allerede hatt stor smelting.

Å føre klimaregnskap har vært nyttig for å identifisere hvor vi kan og bør ta grep. Et krav om at alle norske virksomheter avlegger et klimaregnskap sammen med årsregnskapet, bør vurderes. Ved at virksomheter rapporterer på sine utslipp vil vi få en bedre oversikt, og det vil være enklere å se hvor man må gripe inn. Samtidig vil vi få en bevisstgjøring av virksomhetsledere – veien til handling blir kortere.

Det må lønne seg å drive bærekraftig
For å snu utviklingen må vi gjøre mer av det som nytter. Avgiftssystemet er et virkemiddel som gir effekt, og det bør i større grad benyttes for å gjøre det lønnsomt for virksomheter å ta bærekraftige valg. Derfor mener vi at det må koste mer å forurense – varer og tjenester som bidrar til den globale oppvarmingen må koste litt mer enn varer som ikke gjør det. Vi foreslår at det innføres toll- og momsfrihet på klimanøytrale produkter og tjenester, samtidig som man øker merverdiavgiften på varer og tjenester som ikke er klimanøytrale.

Vi må jobbe sammen for å begrense den globale oppvarmingen.

Vi må handle nå
For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, må utslippene av klimagasser reduseres med 40 – 50 prosent innen 2030. FNs klimapanel skriver i sin rapport at det er sannsynlig at oppvarmingen vil nå 1,5 grader mellom 2030 og 2052 hvis utslippene fortsetter i samme takt som nå. Les mer om rapporten på Miljødirektoratets sider.

Det er sagt at de nærmeste årene vil være avgjørende for om verden lykkes. Vi må gå fra ord til handling nå!

Les også:
Det grønne klesskifte
Tanketur: Episode 5 – Klima og miljø 

Ida – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *