Vi trenger raushet i arbeidslivet

Klokken er knapt syv og allerede er to Stormbergere i full gang med dagen. De har stått opp tidlig – handlet boller og kokt kaffe. Når folk kommer på kontoret står de klare for å møte dem. Overalt henger det lapper med rosende ord, – «du er verdifull», «du gjør en forskjell», «bry deg». 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «vær raus».
 
Raushet handler om å ta vare på seg selv og de man har rundt seg. Det kommer til syne gjennom alle de små handlingene vi gjør. Det å gi av sin tid og oppmerksomhet, å ta seg tid til å spørre «hvordan har du det?» –  det å bry seg. Det er raushet.

 

En helt vanlig fredag morgen bestemte stormberger Kine (t.v.) og stormberger Cindy seg for å gjøre noe ekstra for sine kollegaer.

Men selv om raushet ikke trenger å koste noe i kroner og øre så krever det noe av oss. Det krever at vi er åpne, fordomsfrie og villige til å se den andres perspektiv.

I Stormberg har vi som mål at 25 % av alle som ansettes er personer som har hatt problemer med å komme inn i arbeidslivet. Hos oss jobber det blant annet tidligere straffedømte, personer som har hatt rusproblemer, flyktninger og personer som har slitt med psykiske eller fysiske helseplager. Kanskje gjør det oss til en virksomhet med større mangfold enn de fleste.

Raushet er å ta seg tid til å vise at man bryr seg.

Mangfoldet styrker oss, og jeg tror at ved å være raus og åpen mot andre så vil man oppleve at man selv vokser. Man får en annen innsikt og forståelse – et bredere perspektiv. I møte med andre mennesker er det viktig å huske at vi ikke vet hva den andre bærer på. Kanskje er det ting på hjemmebane eller tidligere erfaringer og opplevelser som påvirker din kollega eller venn. Å lytte, vise forståelse og omsorg – det er å være raus.

Et arbeidsmiljø preget av raushet er et godt arbeidsmiljø. Der er det rom for å prøve og feile. Det er rom for å støtte hverandre – og unne den andre suksess. Vi trenger raushet i arbeidslivet. Det legger grunnlaget for trivsel, for samarbeid og for vekst. Et raust arbeidsliv gir rom for alle – uansett hva de har med seg i bagasjen.

 

Les også:

 

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *