Det grønne klesskiftet

8573 tonn CO2 er klimafotavtrykket Stormberg etterlot seg i 2017. Det er en nedgang på 16 % fra året før. Det grønne klesskiftet er i gang og fremover skal vi videreføre mer av det som gir godt effekt, samtidig som vi skal prøve nye og mer klimavennlige løsninger og materialer. Målet er å stadig redusere klimafotavtrykket. 

Stormberg har vært klimanøytral siden 2008 og får årlig utarbeidet et klimaregnskap av CEMAsys.com AS (tidligere CO2 Focus). Regnskapet tar med karbonavtrykket for hele virksomheten, både de direkte utslippene og de indirekte utslippene som følge av innkjøp av varer, tjenester og transport i hele verdikjeden. Alle klesplaggene som produseres er tatt med i et livsløpsperspektiv, fra produksjon til vask.

Klimaregnskapet er nyttig fordi det gir en oversikt over hvilke områder vi kan forbedre og jobbe med for å bli enda bedre. Se hele rapporten her.

Dette er den 11. klimarapporten i rekken, og detaljnivået på avtrykket har aldri før vært mer nøyaktig.

I årets regnskap har vi blant annet gjennomført en større leverandørundersøkelse for å kartlegge energibruken som ble benyttet til å produsere alle våre produkter. Dette har gitt oss et godt grunnlag for en mer presis beregning. Resultatet av analysen viser et utslipp på 0,72 kg CO2e/ i snitt per kg. klær. I de kommende årene vil vi i enda større grad involvere leverandører våre for å ytterligere kvalitetssikre grunnlaget for klimaregnskapet.

Selv om administrasjon og salg her hjemme i Norge utgjør en relativt liten andel av det totale avtrykket så er det positivt å registrere at grepene vi har tatt i forhold til å legge om til LED-belysning i butikker gir god effekt. Fra 2013 til 2017 har vi redusert strømforbruket hvert år. Elektrisitetsforbruket utgjør per 2017 81% av klimafotavtrykket i administrasjon og salg.

Overgangen fra ordinær polyester til resirkulert polyester begynner også å vises i klimaregnskapet. Klimabelastning i fiberproduksjonen på 1 kg CO2 per kilo tekstil for resirkulert polyester, sammenlignet med 4,1 kg CO2 per kilo tekstil for ordinær syntetisk material, viser at dette er et viktig tiltak. Bruk av resirkulert materiale vil vi videreføre i tiden som kommer.

Ull blir ofte referert til som et klimavennlig materiale, og det er det også om man ikke tar med metangassproduksjonen gjennom et dyreliv. Vi har valgt å ta med dette utslippet for et mest mulig korrekt bilde  og derfor får ull et betydelig klimafotavtrykk.

Alle som bruker Stormbergklær legger igjen 1/5 av det samlede utslippet for et Stormberg-plagg gjennom hele sitt livsløp. Det er relativt mye, men gir samtidig oss forbrukere mulighet til å påvirke og redusere belastningen. Temperatur, type program og antall vask har vesentlig betydning og er noe vi alle kan vurdere ved neste vask.

Vi må tørre å tenke flere tanker samtidig når vi fortsetter med det grønne klesskiftet. Vi som turtøyprodusent skal fortsette å konvertere produktene til grønnere materialer, laget med grønnere produksjonsmetoder. Samtidig må vi forbedre vår evne til å se produktene våre utover både salg, bruk og eventuell retur. Vi må agere på våre kunders stadig økende forventninger og krav til produktenes livslengde og antall liv. Vi må se på kvaliteten i produktene og hvordan Stormberg skal være enda mer en tilrettelegger for et grønt turliv. Produktene og virksomheten Stormberg skal være bærekraftig.

Alle de 8573 tonnene med CO2 blir selvsagt kompensert ved kjøp av godkjente klimakvoter.

Les mer om arbeidet vårt for å bevare klima og miljø her 

Jan Halvor – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *