Alle barn har rett til lek og fritid

I Norge deltar de aller fleste barn og unge på fritidsaktiviteter. Men noen barn holdes utenfor, og det er ikke tilfeldig hvem.

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen engasjerer seg også for å bekjempe utenforskap blant barn.

– Det finnes barn som ikke har råd til å være med på den årlige klasseturen, og barn som må slutte på fotball fordi de trenger større sko. Det er jenter som ikke får lov til å gå på svømming, og barn som ikke kan være med på en teateroppsetning fordi de bruker rullestol. Sånn skal det ikke være i Norge i 2018, sier Redd Barnas kampanjeleder Ane Aamodt.

Svært mange fritidsaktiviteter koster penger. I dag er det i stor grad foreldrenes lommebok som avgjør om barn kan delta på de fritidsaktivitetene de ønsker. Sånn bør det ikke være.

Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Men i hele landet er det barn som ikke får være en del av fellesskapet. Det er flere barrierer som hindrer barn å delta, blant annet økonomi, fordommer, tilrettelegging og språk.

– Ikke bare er fritidsarenaen et sted barn treffer venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner, opplever mestring og har det gøy. Det er også en rettighet nedfelt i barnekonvensjonen. Derfor er denne kampanjen nødvendig. Vi ønsker å bryte ned barrierer, slik at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, uansett hvem de er og hvor de bor, fastslår Aamodt.

Vi ønsker å bryte ned barrierer, slik at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, uansett hvem de er og hvor de bor, sier Redd Barnas kampanjeleder Ane Aamodt.

Kommunene har hovedansvaret

Alle landets kommuner skal oppfylle Fritidserklæringen og sørge for at alle barn får delta.

– Først og fremst så må kommunene innfri på det lovpålagte ansvaret de har for å tilrettelegge for en inkluderende fritidsarena. Og så må vi alle tørre å ta tak i tabuer og holdninger knyttet til utenforskap. Vi må også holde våre egne kommuner til ansvar, sier Aamodt.

Bli med og si fra!

– I 2018 skal Redd Barna samle inn underskrifter og innspill fra barn, unge, foreldre, besteforeldre, idrettshelter, lederne på fritidsklubben, lærere og andre mennesker som bryr seg og vil sette fritid på dagsorden. Vi vil høre hvordan din kommune kan bli enda bedre og forbedre situasjonen der du bor, avslutter Aamodt.

Besøk Redd Barnas kampanjeside for å skrive under oppropet og komme med innspill. Sammen lager vi et samfunn som er på lag med alle barn!

Petter – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *