Den grønne mila

Gjennom årene har Stormberg gjort mange tiltak for å bli mer bærekraftige. Veien er lang, men heldigvis har listen over hva som er gjort også blitt betydelig.

Vi fjernet plastposer i butikkene våre og erstattet de med klimavennlige gjenbruksnett, og i 2008 ble vi klimanøytralisert. Stormberg har også pant på alle våre plagg.

 

Som en virksomhet som tar miljø- og samfunnsansvar på alvor, har vi i flere år jobbet på mange fronter for å redusere plastavfall i hele verdikjeden vår. Vi har minimert vårt forbruk av emballasje i forbindelse med logistikk og distribusjon, og vi jobber iherdig for at tekstilene skal avgi færrest mulig partikler. I kommende uke vil Strandryddedagen markeres i hele landet, og jeg anbefaler flest mulig å delta.

Stormberg har jobbet på mange fronter for å være en del av løsningen og ikke problemet, og for fire år siden intensiverte vi arbeidet mot plast og mikroplast. Vi har gjort flere fremstøt mot andre bransjer, blant annet vaskemaskinprodusenter. De ville ikke være med, så vi erfarte at vi må ta saken i egne hender. Vi har en stadig større kolleksjon av resirkulerte produkter, og slik får vi brukt plasten som samles inn. Det er viktig for all innsamling av plast, at plast også har en gjenbruksverdi.

Bomull eller ikke bomull?

Skulle alle plagg som produseres lages av bomull, ville vi hatt et stort problem med å fø alle. I dag brukes 5% av verdens dyrka areal på bomullsproduksjon, og hele 25% av verdens sprøytemidler brukes på disse plantasjene. I tillegg brukes det enorme mengder vann, noe som er mangelvare flere steder. På grunn av de enorme konsekvensene bomull har for miljøet, for matproduksjon og det totale klimagassutslippet, forsøker vi å fase ut all bruk av bomull.

Nye tekstiler

Vi har behov for å finne nye tekstiler, som kanskje er satt sammen av flere ulike råstoffer, slik at vi kan finne en optimal blanding hvor også plast er et råstoff. Det mest overraskende med prosessen vi har vært gjennom, har vært mangel på kunnskap. Det forsøker vi å gjøre noe med. Vi har gjort en helhetling vurdering når vi har sett på ulike tekstiler, slik at vi totalt sett får minst mulig miljø- og klimapåvirkning.

Konkrete tiltak mot plastforsøpling
– Medlem av Grønt Punkt for å redusere all unødig bruk av plast og emballasje. Bare i 2017 samlet vi over 6.500 kilo plast.
– Med på et forskningsprosjekt i regi av SINTEF for å få bedre kunnskap for å sette inn rette tiltak
– Utbytting av produktene og tekstilene som avgir mest mikroplast med produkter som gir ingen eller minimalt med avskalling.
– Produktforbedringer for å minimere avskalling av mikroplast.
– Innsamling av reklamasjonstøy og panteplagg som går til gjenbruk, duk under grønne tak (bilde) og sitteunderlag.
– Vurdering av alternative tekstiler.
– Vurdering av salg av vaskeposer.
– Kildesortering og optimal avfallshåndtering.

Petter – stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *