Ta vare på naturen og mangfoldet

Fra i år har vi et samarbeid med WWF for å støtte opp om biologisk mangfold generelt og jobbe for hubroen spesielt. Det er dessverre altfor mange dyr som står i fare for å bli utryddet, og som et selskap som er tett knyttet til tur er det naturlig for oss med et engasjement for å ta bedre vare på naturen.

– Når en art forsvinner kan det sammenliknes med et byggverk av klosser. Hva skjer når vi tar ut en kloss, og så én til og én til? spør WWFs Sverre Lundemo i et tidligere innlegg på bloggen.

Hubro er Norges største ugle, og har siden 1971 vært totalfredet i Norge.

– Det er ikke slik at det «bare» er når en regnskog jevnes med jorda i Brasil at natur forsvinner. Også her i Norge forsvinner det natur, og det i en voldsom fart. Det er ikke alltid så synlig, kanskje er det bare en liten ålegraseng her, et lite skogholt eller en elv der. Men sammenlagt bygges naturen ned – bit for bit og over hele landet. Selv om vi har vernet mye natur i Norge, så forverres stadig situasjonen for mange arter. Mye av naturen vi har vernet er nemlig høyfjell med relativt lite artsrikdom. Nå burde vi konsentrere oss mer om å ta vare på lavereliggende gamle skoger som aldri har vært flatehogd. Der bor det veldig mange arter, men slike skoger er det lite igjen av her til lands.

De neste årene kommer vil å engasjere oss i et bredt spekter av ulike saker som omhandler både hubroen og biologisk mangfold. Noen vil hevde at vi blander oss inn i noe vi ikke har peiling på, og andre vil applaudere engasjementet. Vi synes heller at flere skal begynne å bry seg om naturen, og se hva de kan gjøre for at vi slipper å miste flere arter både i Norge og i verden.

I en innhegning i Sudan døde den siste mannlige hvite nesehorn. Vi kan ikke ha flere historier som dette. La oss slå ring om artsmangfoldet og sørge for at masseutryddelsen av dyr tar slutt.

Les også:
Derfor støtter vi WWF

Petter – Stormberg

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *