Mindre emballasje reduserer miljøbelastningen

Hva betyr det at en bedrift er medlem av Grønt Punkt Norge? Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje.

Merket er beviset på at bedrifter som sender varen ut på markedet har betalt for at denne emballasjen skal gjenvinnes. Gjennom Grønt Punkt Norge tar altså norske produsenter og vareimportører ansvar for at emballasjen går inn i et kretsløp.

Foto: Grønt Punkt Norge

Pengene som betales inn av norske produsenter og importører brukes i sin helhet til å samle inn, frakte og gjenvinne emballasjen, i tillegg til kommunikasjon for å få alle til å sortere riktig. Det som begynte som bransjeavtaler i 1994 mellom næringslivet og miljøverndepartementet er i dag omgjort til forskrift. Retursystemene som inngår i Grønt Punkt Norge-medlemskapet er godkjent av Miljødirektoratet.

Hvert år materialgjenvinner vi omlag 400.000 tonn emballasje i Norge, og på Grønt Punkt Norges hjemmesider finner du blant annet tips til sortering av emballasje både for bedrift og husholdning. Sortering er noe av det enkleste du kan gjøre som et positivt bidrag til miljøet.

Stormberg har vært medlem i Grønt Punkt siden 2002 og hatt stor nytte av tips og innspill på optimering av emballeringen. Skritt for skritt har vi sammen med våre leverandører i Kina optimalisert og redusert både bruken av plast og papp på og rundt produktene våre. I tillegg er det aller meste av både pappen og plasten allerede lagd av gjenvunnet materialer i Kina.

Så er det betryggende å vite at ordningen sørger for at ressursene vi leverer i fra oss blir ivaretatt og gjenvunnet på en bærekraftig måte. Bare i 2017 rapporterte vi over 6.500 kilo plast og 71 tonn papp. Dette vil alltid være en del av det grunnleggende miljøarbeidet vi gjør og håper så mange som mulig, både bedrifter og privatpersoner, støtter opp om ordningen. Vi kan alle bli grønnere.

Les også:
Miljøhensyn: om en vil eller ikke

Jan Halvor – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *