Samfunnsansvar som lønner seg

Hvert år arrangerer studentene ved Norges Handelshøyskole (NHH) dagen Karriere med mening, og i år var Stormberg-gründer Steinar J. Olsen invitert for å snakke om samfunnsansvar.

– Grunnen til at Stormberg ble invitert var det gode arbeidet som blir gjort i selskapet for et inkluderende arbeidsliv og miljøbevissthet. Det at Stormberg gir mennesker som har kommet litt skjevt ut i livet en ny sjanse, er noe det står stor respekt av. Det at det er såpass vellykket også, viser at med gode rammer og verdier klarer man å snu om på livet og komme seg inn i arbeidslivet igjen, sier Joachim Knudtsen Indrevik, leder for NHH Aid.

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen besøker NHH

Helt siden oppstarten for 20 år siden, har Stormberg jobbet jobbet på en litt annerledes måte.

– Stormbergs fokus på miljø var også et moment som fikk oss til å spørre om Steinar hadde mulighet til å komme for å holde foredrag på NHH. Stormberg viser at det kan være både lønnsomt og god business med å tenke på miljøet i produksjon og salg. Kort sagt, Stormberg tar samfunnsansvar samtidig som selskapet gjør det godt økonomisk. Dette er noe vi var interessert å høre mer om, sier Joachim.

Joachim Knudtsen Indrevik, leder for NHH Aid

NHH er en av landets sterkeste utdanningsinstitusjoner, og utdanner mange av fremtidens ledere.

– Karriere med mening er en alternativ karrieredag på NHH, hvor ideelle organisasjoner og «non profit»-bedrifter blir invitert. Målet med dagen er å gi informasjon til studentene om litt utradisjonelle karriereveier for en NHH-student, men desto viktigere å vise alle mulighetene som er der. For unge idag er det viktigere og viktigere å jobbe med noe som ikke bare gi penger i «kassa», men som også bidrar positivt til samfunnet. Utdannelse innen økonomi og ledelse fordrer ikke at man må jobbe innen finanseskektoren eller som konsulenter, man kan bruke utdannelsens sin på så mange ulike ting. Det å da få en dag hvor man kan se karrieremuligheter i organisasjoner som vil hjelpe andre er noe de fleste NHH studenter setter stor pris på.

– Det er flere grunner til at det er viktig å tenke ut over fortjeneste. Man har jo mennesker som er midt opp i dette, både de som jobber i bedriften og de menneskene som blir berørt av bedriftens virksomhet. Det å gi positive ringvirkninger ut over virksomheten vil på lang sikt lønne seg. Å være miljøbevisst, ha en inkluderende arbeidsplass – og ha fokus på at det man skal gjøre – burde bidra til å gjøre det samfunnet man lever i bedre. Det er disse bedriftene som vil tildekke seg kunder og arbeidstakere, avslutter Joachim.

Les også:
Takk for tilliten
Petter – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *