Om å skikke seg vel

Folk som står på utsiden av arbeidslivet må møtes med åpne armer, ikke antakelser og mistro. De aller fleste av oss ønsker å bidra med det vi har av arbeidsevne, men ikke alle får muligheten til det.

For noen uker siden ble det kjent at regjeringen innfører et mål om at 5% av alle nyansettelser i staten skal være folk med i hull i CV. Det er bra, men det er ikke nok for å gjøre en skikkelig inkluderingsdugnad. Statlige arbeidsplasser er ikke fordelt jevnt over landet, men det er kommunale arbeidsplasser. På den bakgrunnen utfordret vi 30 ordførere til inkluderingsdugnad.

Faksimilie, Lillesands-Posten 2. februar 2018

Målet om 5% er gode nyheter for oss alle. Det er et enkelt og konkret mål, og vi har i Stormberg erfart at det nytter å ansette en fast andel blant de som ofte sliter med å få en sjanse på arbeidsmarkedet. Vi trenger ikke flere utvalg og utredning. Vi trenger bare å gjøre mer av det som virker.

I Agder-fylkene har vi helt spesielle utfordringer med utenforskap, og det skyldes ikke at man ikke «har skikket seg vel» som Lillesands-Postens leder formulerer det. Årsakene er sammensatte og mange til at folk faller utenfor. Jeg mener tvert imot at slike holdninger til mennesker som ønsker å komme jobb hindrer dem fra nettopp det.

Utenforskap handler ikke om at mennesker ikke har skikket seg vel.  Utenforskap handler om ungdom som har slitt på skolen og kanskje droppet ut, det handler om de som har et navn som klinger utenlands og som derfor ikke blir innkalt til intervju, det handler om mennesker som sliter med fysiske og psykiske helseplager som derfor ikke finner arbeidsgivere som vil gi de en sjanse.

Blant de 25% av mine medarbeidere som er rekruttert blant de som har hull i CV eller manglende CV, så er det mennesker som har hatt problemer med å få jobb på grunn av fordommer, på grunn av psykiske problemer og på grunn av fysiske utfordringer. Også er det de som har tatt dumme valg i ungdommen, men som for alt i verden ønsker seg en ny sjanse og en mulighet til å skape et bedre liv for seg og sine.

I dag er det slik at de med fullført skolegang og en fin CV har tilgang på nærmest alle jobber. Å sette av 5% til de med en litt tommere CV betyr lite for de fleste av oss, men enormt mye for de det gjelder. Å få flest mulig i arbeid er bra for velferdsstaten og bra for næringslivet, men det er først og fremst viktig for den enkeltes mulighet til å skape seg en bedre fremtid. Det skal vi aktivt legge til rette for.

Les også:
På tide med inkluderingsdugnad
Fra ord til handling

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

2 Comments
  1. Læring og utvikling for den enkelte av oss handler om noe mer enn det som står på CV’n. Det viktigste får ikke plass der! Mye av den kunnskapen vi besitter er taus/skjult kunnskap og kommer til utrykk gjenom praktisk handling og er vanskelig å formulere med ord.
    Denne kunnskapen kan være et konkuransefortrinn for en virksomhet. Dyktige ledere fortår dette.
    «Poenget er ikke hvilke feil du gjør, men hvordan du greier å komme deg tilbake på sporet» Thomas Edison
    Heia Stormberg – symbolet på bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og selskapet!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *