På tide med inkluderingsdugnad

Vi trenger ikke flere utvalg, flere utredninger og gode intensjoner. Vi trenger bare flere som ansetter de som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet.

For noen uker siden ble det kjent at regjeringen innfører et krav om at 5% av alle nyansettelser i staten skal være folk med i hull i CV. Det er bra, men det er ikke nok for å gjøre en skikkelig inkluderingsdugnad. Statlige arbeidsplasser er ikke fordelt jevnt over landet, men det er kommunale arbeidsplasser. Bare i Agder-fylkene er 21.000 ansatt i kommunal sektor.

Faksimilie, Fædrelandsvennen 29. januar 2018.

De siste 20 årene har vi i Stormberg rekruttert 25% av våre medarbeidere blant mennesker som har hatt problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Ungdom som har slitt på skolen, mennesker med psykiske- og fysiske helseplager, flyktninger, mennesker med rusproblemer og tidligere innsatte, har vært målgruppene for denne delen av vår rekruttering. Vi har fått mange dyktige og lojale medarbeidere ved å rekruttere på en inkluderende måte. Det har vært lønnsomt for virksomheten, det har vært bra for samfunnet, og det har først og fremst gitt noen av de som har stått utenfor arbeidslivet, en mulighet til å bygge en bedre fremtid for seg og sine. Alle arbeidsgivere kan velge å inkludere noen av de som sliter med å få en jobbsjanse.

Alle unge under 30 år med arbeidsevne bør være i arbeid eller utdannelse, og ingen bør etterlates. Noe annet vil være en fallitterklæring i et samfunn hvor vi har økonomiske ressurser til å gi ungdom en bedre fremtid. Vi trenger ikke flere utvalg eller rapporter, men vi trenger å gå fra ord til handling.

På bakgrunn av dette har jeg stilt tre konkrete spørsmål til ordførerne på Agder

1. Vil din kommune etablere en målsetting om at minst 5% av nyansatte i kommunen skal være mennesker med nedsatt funksjonsevne eller med «hull i CV-en»?
2. Vil du som ordfører anbefale næringslivet i kommunen å etablere en målsetting om at minst 5% av nyansatte i virksomheten bør være mennesker med nedsatt funksjonsevne og med «hull i CV-en»?
3. Maks 30 dager utenfor: Vil din kommune forplikte seg til at alle unge under 30 år som har arbeidsevne, får tilbud om utdannelse eller arbeidspraksis innen 30 dager etter at de starter på sosialhjelp eller andre trygdeytelser?

Jeg ser frem til å motta svar, og håper vi kan få til en skikkelig dugnad for et inkluderende arbeidsliv på tvers av sektor og geografi.

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *