Diplom fra Dyrevernsalliansen

Noen dager er ekstra hyggelig på jobb. Vi er stolte av å motta Dyrevernalliansens dyreverndiplom, og er glade for å være med på et helt nytt prosjekt.  

– Gjennom Stormbergs prøveprosjekt med Vest-Agder og Oslo Krisesenter, der de vil dekke kennelopphold for hunder i familier med vold, viser de et genuint engasjement for dyrenes velferd, skriver Dyrevernalliansen.

Foto: Moshe Harosh

Mange kvinner som opplever vold i hjemmet, er redde for at det samme skal skje med kjæledyret dersom de reiser fra voldsutøveren. Flere velger derfor å ikke søke beskyttelse på krisesenter av frykt for at kjæledyret hjemme skal bli mishandlet eller drept. Stormberg ønsker at dette ikke skal være til hinder for å søke hjelp, derfor dekker vi alle kostnader for kennelopphold i situasjoner der et slikt behov melder seg.

– Med dette prosjektet setter Stormberg søkelyset på en problemstilling som er ukjent for mange. Samtidig som de strekker ut en hånd til kvinner som sårt trenger det, tar de et tydelig standpunkt for dyrene. Dette initiativet kan redde mange hunder fra mishandling og vold, sier Hanna Lunde, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen deler ut dyreverndiplomet for enkelthandlinger som forebygger lidelser for dyr eller viser stor omtanke for dyrs egenverdi. Dyrevernalliansens mål er et samfunn der dyr respekteres som sansende individer med egne rettigheter.

Steinar J. Olsen i Stormberg og Hanna Lunde fra Dyrevernalliansen

– Det er mange aspekter ved det å søke hjelp i en voldssituasjon de fleste av oss slipper å forholde oss til. Jeg håper at dette enkle tiltaket for kjæledyret i det minste kan fjerne én bekymring for kvinner som opplever vold i nære relasjoner og som trenger å søke beskyttelse på et krisesenter, sier Steinar J. Olsen, Stormberg-gründer og mangeårig styremedlem i Vest Agder Krisesenter.

Vi håper Stormbergs tiltak kan være til inspirasjon for andre, og bidra til at dyrenes stemme blir hørt på flere arenaer, sier Lunde.

Les også:
Med kjæledyr som gissel

Petter – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

One comment to “Diplom fra Dyrevernsalliansen”
  1. Fantastisk❤️ Jeg ble så glad på vegne av hunder (katter?) og ikke minst på vegne av kvinner. Disse mennene burde få gratis tilbud for kjemisk kastrasjon til de roer seg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *