Felles kamp mot utenforskap

– Norge har ikke råd til å opprettholde dagens velferdssamfunn uten at folk  jobber mer og smartere i fremtiden, sa statsminister Erna Solberg på NHOs Årskonferanse denne uka. Samtidig jobbes det med å lage en ny regjeringsplattform hvor kampen mot utenforskapet blir helt sentral.

Vi i Stormberg er glade for signalene som blir sendt. Arbeidslivet er et viktig fellesskap som bidrar til verdiskapning, men arbeid er først og fremst viktig fordi det gir hver enkelt mulighet til å skape seg et bedre liv.

Butikksjef i Svolvær, Trine Nordvik Aas.

I fjor fortalte vi om Trine Aas Nordvik, som startet hos oss for over fire år siden. Fra å være ufør og under intensiv psykiatrisk behandling,  klarte Trine seg bedre og bedre i arbeidslivet, og tilegnet seg etter  hvert nok kompetanse og trygghet til å bli en av Stormbergs dyktig butikksjefer.

– Jeg kom hit på arbeidspraksis, og begynte med korte dager, to dager i uken. Det første halve året slet jeg veldig med å komme meg hit, men det gikk bedre og bedre etter hvert. Etter hvert var jeg så stødig i meg selv, at jeg tålte bedre og bedre å stå i jobb, forteller Trine.

Som en del av samfunnet har vi alle et ansvar for å lykkes med å få flere i arbeid. I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og en viktig nøkkel til integrering.

Mange av mine dyktige kolleger har tidligere slitt med å få innpass på arbeidsmarkedet, enten de er innsatte og straffedømte, flyktninger, unge mennesker som har slitt på skolen eller mennesker med rusproblemer.

For at enda flere skal åpne opp nye muligheter for flere, har vi foreslått følgende inkluderingsverktøy: 

  1. Forutsigbart lønnstilskudd for langtidsledige. 50% lønnstilskudd i en toårsperiode, for arbeidstakere som har vært uten jobb i minst to år. Lønnstilskuddet må forutsette fast ansettelse med den tryggheten det innebærer for den enkelte. Dagens lønnstilskuddsordning er uforutsigbar og fungerer ikke godt nok. Den er byråkratisk, krever behandling av NAV og gis normalt for en periode på maks tre måneder av gangen. Dagens kortsiktige lønnstilskuddsordning skaper en usikker situasjon for den enkelte.
  2. Innføre et ungdomsfritak i arbeidsgiveravgiften slik at de som er under 30 år fritas for denne avgiften. Det er vanskelig å få unge inn på arbeidsmarkedet når de først har falt ut. I dag er rundt 100 000 unge under 30 år verken i jobb eller utdanning.
  3. Fem års fritak etter to år utenfor. Uavhengig av den arbeidsløses alder, bør arbeidsgivere få fem års fritak fra arbeidsgiveravgift for arbeidstakere som har vært utenfor arbeidslivet i minst to år.
  4. Mulighet for arbeidspraksis fra ungdomsskolen. Selv om det er gjort grep i videregående opplæring er fortsatt antallet dropouts altfor høyt. Norge er i ferd med å få et overskudd av ungdom med kun fullført grunnskole, samtidig som vi kan få stor mangel på folk med fagbrev. Vi må lage enda mer fleksible utdanningsløp, som i samarbeid med arbeidslivet kan gi skoletrøtte elever en bedre sjanse for å lykkes. Ungdom som er skoletrøtte må kunne være i arbeidspraksis gjennom hele skoleløpet. En kombinasjon av skole og arbeidspraksis allerede fra 8. klasse vil styrke båndene mellom skole, elev og arbeidsliv.
  5. Gi garanti for lærlingeplass. På samme måte som det offentlige garanterer videregående opplæring til alle, så må det offentlige også garantere lærlingeplass til alle. Lærlingeplassene er en del av utdannelsen til mange yrkesfaglige studieretninger og bør fullfinansieres av det offentlige.
  6. Etablere en inkluderende sykelønnsordning. Vi trenger en sykelønnsordning som fører til redusert sykefravær, gjør det lønnsomt å arbeide og som fører til økt inkludering i arbeidslivet. Dagens trygdeordning har den underlige konstruksjonen at vi som er friske og få dager borte fra jobb får høyere trygd enn de med langvarig sykdom.  Vi trenger en ny modell hvor vi som stort sett er friske tar en større andel av kostnadene, og hvor mennesker med høy risiko for sykefravær ikke ekskluderes fra arbeidsmarkedet fordi arbeidsgiver frykter høye sykelønnskostnader. Den enkelte må få økt mulighet til å bruke sin restarbeidsevne.  Se tidligere bloggpost for forslag til modell.

Stormberg vil, uavhengig av disse forslagene, fortsette vårt arbeid for et inkluderende arbeidsliv og vi vil fortsette å rekruttere de som ofte sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet, men vi ser dessverre at det er mange virksomheter som ikke våger å inkludere folk som har vært utenfor arbeidslivet en stund. Derfor foreslår vi konkrete tiltak som vil åpne arbeidsmarkedet for flere.

Les også:
Alle fortjener en sjanse
Det er vilje som gir endring

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *