Miljøhensyn – om en vil eller ikke

Kina girer om i kampen for miljøet. Når den ambisiøse økonomiske veksten i Kina står i fare på grunn av den økende «miljøtrusselen» så legger det kommunistiske partiet bredsiden til for å få ting tilbake på skinnene. Det gir ringvirkninger helt opp til vårt kalde nord og øker også vårt fokus på en grønnere leverandørkjede med grønnere produkter.

Litt avhengig av hvem en spør så estimeres kostanden ved den pågående miljøforringelsen i Kina til mellom 3% og 10% av landets brutto nasjonalprodukt. Det er mye kostnader som Kina ikke har råd til om de ønsker å opprettholde den ønskede veksten. For å få bukt med dette settes det inn både direkte og indirekte tiltak som vikarierer mellom å være virksomme tiltak til kun å være grønnmaling til ære for den øvrige verden.

I første omgang føler vi og våre leverandører i Kina den umiddelbare konsekvensen ved at det blir forsinkelse i produksjon og leveranse. Fargerier blir stengt midlertidig eller permanent (avhengig av hvor mange internasjonale øyner som er rette mot Kina) og fører til en underkapasitet som igjen fører til at fabrikkene ikke får farget tøyet i tide. Det blir da mer trekkspilleffekt i produksjonslinjene og vi som kunde må da prøve å legge bestillingene enda tidligere for å gjøre det hele mer fleksibelt.

Foto: Leo Fung

Foto: Leo Fung

Stadig sterkere lut blir varslet og prøvd ut. De som fortsatt sitter med en oppfatning av at en ettpartistat er like forutsigbart som klokka må se nøyere. For utenforstående virker mange av tiltakene hastige, kortsiktige, irrasjonelle og lite bærekraftige, men på den andre siden må en innse at det kinesiske demokratiet virker annerledes enn vårt demokrati. Våre kinesiske samarbeidspartnere kommer derfor ofte i en gisselsituasjon de vanskelig kan komme ut av. Mye av konkurransefortrinnet deres trues.

Det stilles med andre ord større krav både til oss og våre leverandører når vi velger produkter og underleverandører. Større miljøkrav. Vi må kunne designe og planlegge produktene godt nok til at endringer og justeringer blir unødvendig. Leverandøren må velge underleverandører som er miljøbevisste nok til å holde produksjonen gående på permanent basis.

Fordelen er jo at faktiske forurensere i Kina blir stengt eller sterkt forbedret. Og selv om metodene myndighetene anvender nok er omdiskuterte så virker det å være en stor og økende forståelse for at drastiske grep må tas for å gjøre Kina grønnere. Folks helse er påvirket og lite betyr mer for den menige kineser enn den oppvoksende slekt. Større miljøhensyn må tas – om en vil eller ikke. Dette er noe av det som vår siste uavhengige inspeksjon av fabrikker i Kina tok temperaturen på.

Hele rapporten kan du lese her.

Jan Halvor – Stormberger
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *