Med kart og kompass

Vi må bli stadig bedre. Vi skal bli stadig bedre. Skal vi nå målsettingen om å bli 100 år samtidig som vi skal gjør verden til et bedre sted så må vi stadig forbedre oss. Men hvordan? Og hvordan vet vi om det vi gjør i dag fører oss dit vi vil være i framtiden? Virke og LO har gjort et forsøk på å tegne et veikart for hvor handelen må gå for å nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050. Har vi da et kompass som er godt nok for å finne riktig rute?

Potensialet er stort. I følge FN er handelen den bransjen som i størst grad bidrar til global utvikling og fattigdomsbekjempelse. Samtidig bidrar ikke handelen med store direkte utslipp til miljø og klima. Denne kombinasjonen gir store muligheter og stort ansvar. Nye forretningsmodeller og sirkulær økonomi, gode premisser for de produkter som selges, og gjøre det enkelt for forbrukeren å gjøre de grønne valgene er roller som blir trukket fram i rapporten som sentrale for handelen fremover.

Hvor står Stormberg i dag? Vi har klimanøytralisert både egen virksomhet, alle produktene vi selger og kundens bruk av produktene. Vi har en panteordning som gir kunden mulighet til å forlenge livet på produktet sitt. Vi har et aktivt engasjement for etisk handel og forbedring av forholdene for arbeidere nedover i leverandørkjeden. Og vi bruker stadig mer resirkulerte materialer i produktene våre. For å nevne noe.

Grønt kompass

Samtidig sier WWF at vi bruker over halvannen gang det jorda naturlig produserer hvert år. Kinesiske tekstilarbeidere jobber for mye overtid og får for lite i lønn. Mesteparten av klærne ender opp i restavfallet i stedet for til gjenbruk og resirkulering. Og produktene våre inneholder fortsatt kjemikalier som ikke hører hjemme i framtiden. For å nevne noe. Ergo må vi bruke både kart og kompass aktivt også tiden som kommer for å møte våre egne og jordens krav til 2050.

Heldigvis har vi en misjonserklæring som sier at vi på veien til 100års dagen skal gjøre verden til et lit bedre sted. Sammen med et verdigrunnlag bestående av både bærekraftig, inkluderende og innovativ så burde kompasset være vel på plass. Den kontinuerlige utfordringen er å sjekke kompasset ofte nok til at beslutningene som tas peker riktig vei – peker fremover.

Jeg har ikke troa på at det blir strake veien til målet. Vi har trådd feil før og vil gjøre det igjen. Det kan oppstå hindre som vi må rundt og ikke kommer over. Reisen og jobben skal vi uansett gjøre selv, men vi er avhengige av at myndighetene kommer sterkere på banen og legger bedre til rette for å gi grønn konkurransekraft. Første bud er at det offentlige må gå foran som det beste eksempelet. Så må det reguleres mer for å tvinge bakstreverske bedrifter til å ta grep og premiere god grønn praksis. Den grønne konkurransekraften må bli sterkere. Det skal lønne seg for både kunden, produsenten og leverandøren å levere på grønn handel.

Vi i Stormberg liker å si at små turer også er store. Men; de største turene er fortsatt størst. Dette tror jeg er en av de helt store for oss og den øvrige handelen.

Se veikartet for grønn handel her.

Les også bloggposten: «Grønn omstilling er bra for næringslivet og bra for Norge»

Jan Halvor – Stormberg
Jan-Halvor-Bransdal-tw

Kommentarer

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *