Mental helse – de rikes problem?

19 år gamle Bibi Zohora kom til Dhaka Medical College Hospital i Bangladesh med brukket nakke og tilstanden var kritisk. Det var fortsatt liv i henne da foreldrene fikk henne ned fra mangotreet bak huset, der hun hadde hengt seg. På sykehuset virket imidlertid ingen av legene spesielt interesserte i Bibi, der hun lå i sykehussengen og gispet etter luft. Morens fortvilte skrik da datteren ikke lenger pustet var det eneste som fikk dem til å vende oppmerksomheten mot ungjenta.

Bibi ble 19 år gammel. Hun orket ikke mer av ektemannens og svigerfamiliens fysiske og psykiske mishandling for å få mer medgift. Hun er en av flere hundre jenter som hvert år dør av selvmord eller som direkte følge av volden de blir utsatt for i forbindelse med svigerforeldres kyniske virksomhet for å inndrive medgiften jentas familie må betale guttens når de gifter seg. Medgift handler om tradisjon, og det handler om den generelle nedvurderingen og undertrykkingen jenter utsettes for i Bangladesh.

tirsd panaso-247-Edit[3]

Psykiske problemer blant jenter i utviklingsland får dessverre altfor lite fokus. Foto: Oddvar Paulsen

I mange utviklingsland kan ungdommer, særlig jenter slite med store mentale helseutfordringer. Selvmord blant unge jenter har altfor lite fokus i helsevesenet. En ny studie publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health peker på barneekteskap som en viktig årsak til den høye raten av selvmord blant jenter. Mens ekteskapet har vist seg å ha en forebyggende effekt mot selvmord i vestlige land er skikken med tvangs- og barneekteskap en sterk bidragsyter til den høye selvmordsraten blant jenter mellom 10 og 17 år i Bangladesh.

Alle mennesker kan rammes av psykiske lidelser. De dårlige levekårene, utryggheten og traumene i oppveksten som ofte følger med i utviklingsland øker sjansen for en psykisk lidelse. Mennesker som utvikler en psykiske lidelser er sårbare i utgangspunktet, og når de da i tillegg lever under trange kår med manglende infrastruktur og ofte under stigmatisering og diskriminering så blir livet satt på prøve.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at psykiske lidelser og rusmisbruk utgjør 7,4 % av årsaken til uførhet i verden. Av disse utgjør depresjon hele 40,5 %. Behandlingstilbudet i mange utviklingsland er lite eller helt fraværende. Der den finnes er den for kostbar for de aller fleste og finnes ikke i det nærmiljøet der det trengs. Det betyr at samfunnet går glipp av mange verdifulle ressurser som følge av mental uhelse.

Dette blir en vond spiral også samfunnsmessig. Sammenhengen mellom nedsatt psykisk helse og viktige utviklingsindikatorer som utdanning og næringsutvikling er reell. Ergo blir veien ut av fattigdommen både lengre og vanskeligere. Når kostnaden knyttet til mental helse i verden utgjør 5 % av  brutto nasjonalprodukter viser dette at en satsing på psykisk helse i utviklingsland er kostnadseffektiv og bærekraftig bruk av midler. Spesielt blant barn og spesielt rettet mot forebygging.

Gjennom Strømmestiftelsens utdanningsprosjekt Shonglap støtter Stormberg et arbeid som nettopp skal forebygge de problemene Bibi opplevde og som til slutt ble hennes bane. Jentene blir bevisstgjort sin egen verdi og rettigheter og blir sjef i eget liv. En ekstern evaluering viste nylig at over 40 000 barneekteskap er unngått på grunn av denne utdanningen. Den viste også at jentene i mye større grad enn tidligere kan være med å bestemme i de valgene som betyr mest for deres egen fremtid: Ekteskap, utdanning, jobb – valg som i stor grad påvirker deres mentale helse.

Les også:
Dette er Shonglap
Rettferdig handel gir færre fattige

Steinar – Stormberger

Kommentarer

Kommentarer

One Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *